Söderlund Hans: VTT:n teollinen biotekniikka

Yksikön tavoitteena oli biotekniikkaan perustuvien ympäristöystävällisten teollisuusprosessien kehittäminen uusiutuvien luonnonraaka-aineiden jalostusasteen nostamiseksi. Tarkoituksena oli luoda uutta osaamista erityisesti hiilihydraattien ja lignoselluloosan jalostamiseksi arvotuotteiksi biologisin keinoin sekä in vitro että in vivo. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytettiin ja kehitettiin modernin bioteknologian menetelmiä kuten geenikirjastoja, suunnattua evolutiikkaa, erilaisia ilmentämistekniikoita, massaseulontaa sekä mikrobien aineenvaihduntareittien ja fysiologian muokkausta. Entsyymien avulla luotiin puhtaampia teollisuusprosesseja ja elävät mikrobit valjastettiin tuottamaan arvokkaita kemikaaleja sokereista ja muista hiilihydraateista.

Yksikön tutkimusryhmät ja niiden pääasialliset tutkimuskohteet 
- Proteiinien tuotto (vetäjänä dosentti Sirkka Keränen): Erittyvien proteiinien tuoton parantaminen integroidun suunnittelun avulla eukaryoottimikrobeissa, hiivoissa ja homeissa. 
- Molekyylien välinen tunnistus (dosentti Kristiina Takkinen): Proteiinien ja ligandien välisten spesifisten vuorovaikutuksien parantaminen ja hyödyntäminen halutussa sovelluksessa. 
- Entsyymitekniikka (professori Liisa Viikari ja Kristiina Kruus): Hapettavien entsyymien ja entsyymipohjaisten prosessien kehittäminen puhtaampien tuotantotekniikoiden luomiseksi ja uusiutuvien raaka-aineiden käytön tehostamiseksi. 
- Metaboliamuokkaus (professori Merja Penttilä): Aineenvaihduntareittien muokkaaminen sellaisten tehokkaiden tuotantomikrobien aikaansaamiseksi, jotka tekevät halvoista raaka-aineista hyödyllisiä ja arvokkaita yhdisteitä.

Yksikössä työskenteli noin 30 henkeä. Yksikön johtajana toimi tutkimusprofessori Hans Söderlund.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »