Pulkkinen Lea: Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät

Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät  tutkimusohjelma sisältää kolme ydinaluetta:
1. Sosio-emotionaalinen kehitys ja sen riskitekijät
2. Kognitiivinen kehitys ja sen riskitekijät
3. Kaksosten kehitys ja terveystutkimus.

Sosio-emotionaalinen kehitys ja sen riskitekijät käsittää (1) kehityksen tutkimisen lapsesta keski-ikään ja nykyvaiheessa erityisesti keski-iän kohtaamisen painopisteinä perhe, työ ja terveys; (2) emootioiden ja käyttäytymisen säätelyyn sisältyvien kognitiivisten, emotionaalisten ja behavioraalisten prosessien analyysin ja (3) lasten kokemusmaailmaan sisältyvien riskitekijöiden, esim. tietokonepelaamisenvaikutuksia koskevan tutkimuksen.

Toisen ydinalueen eli kognitiivinen kehityksen ja sen riskitekijöiden tutkimus kohdistuu (1) dysleksian prospektiiviseen tutkimukseen, jossa seurataan dysleksisen vanhemman lasta syntymästä ikään, jossa lukutaidon pitäisi olla saavutettuna; (2) lapsen kognitiivisen kehityksen seurannan, riskien havaitsemisen ja prevention menetelmien kehittämiseen; ja (3) oppimisvaikeuksien, niiden arvioinnin ja kuntoutuksen perustutkimukseen. Vahvana painopisteenä on oppimishäiriöiden neuraalisen perustan selvittäminen, mutta samalla on pyrkimys kestäviin johtopäätöksiin riskien havaitsemisen keinoista, preventiosta ja kuntoutuksesta.

Kolmas ydinalue, kaksosten kehitys ja terveystutkimus on laajamittainen kansainvälisellä rahoituksella toteutettu pitkittäistutkimus. Päätarkoituksena on tutkia geneettisten, sosiaalisten ja ympäristötekijöiden merkitystä lasten sosiaalisen kehityksen, terveyden ja terveystottumusten muodostumisen kannalta.

Yksikössä työskenteli runsaat 40 henkeä. Yksikön johtajana toimi professori Lea Pulkkinen.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »