Nieminen Risto: Laskennallisen materiaalifysiikan tutkimusryhmä

Yksikön tutkimusalue oli laskennallinen ja teoreettinen materiaalifysiikka. Yksikössä tutkittiin erilaisten materiaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia matemaattisten mallien ja tehokkaiden tietokoneiden avulla. Tutkimus kohdistui materiaalien sähköisten, optisten ja mekaanisten ominaisuuksien lisäksi niiden prosessointiin ja kokeellisen karakterisoinnin tulkintaan. Yhtenä tavoitteena oli selvittää mikroskooppisten, atomitason ilmiöiden ja materiaalien makroskooppisten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Tutkimus kohdistui myös suurten, monimutkaisten järjestelmien epälineaarisuudesta aiheutuvaan erikoiseen käyttäytymiseen, erityisesti tietokonesimuloinnin keinoin. 

Esimerkkejä ajankohtaisista tutkimuskohteista olivat mm. uudet puolijohdemateriaalit ja -rakenteet, kvanttilangat ja -pisteet, magneettiset materiaalit, polymeerit ja kuitumateriaalit sekä erilaiset pintareaktiot.

Yksikön tutkimusalueet olivat:
- Materiaalien elektroniset ominaisuudet (professori Martti Puska)
- Statistinen fysiikka ja kompleksisuus (professori Tapio Ala-Nissilä)
- Epäjärjestyneet systeemit (dosentti Mikko Alava)

Yksikössä oli 3 professoria, 3 dosenttia, 9 tutkijatohtoria, 21 jatko-opiskelijaa, 14 diplomi-ja gradutyöntekijää, yhteensä 50 henkeä. Yksikön johtajana toimi professori Risto Nieminen.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »