Nevalainen Terttu: Englannin kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimusyksikkö

Tutkimusyksikkö jakautui viiteen tutkimusryhmään, jotka keskittyvät
seuraaviin aloihin:

  1. englannin kielen sisäiset muutosprosessit,
  2. historiallinen sosiolingvistiikka,
  3. murretutkimus ja alueellinen vaihtelu,
  4. tekstilajien piirteet ja tyylien kehitys,
  5. pragmaattinen vaihtelu.

Yksikön tutkimus kohdentui sekä metodologiaan että teorian muodostukseen. Tutkimusryhmät määrittelivät omat tutkimustavoitteensa; lisäksi yksiköllä oli yhteisenä päämääränä mallintaa ryhmien tutkimuksen perusteella kielen vaihtelua ja muutosta kokonaisvaltaisesti.

Yksikön vuosien 2000-2005 tavoitteena oli: 

  1. Kehittää yksikön asemaa englannin kielen korpustutkimuksen kansainvälisenätutkimus- ja tiedotuskeskuksena erityisesti historiallisten ja alueellisten tietokonetekstistöjen alalla.
  2. Pyrkiä yllä mainittujen viiden tutkimusalueen metodologian ja teorian kokonaisnäkemykseen erillistutkimusten avulla. Nämä tutkimukset kartoittavat erilaisten kielensisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutusta kielen kehitykseen ja nykykielen vaihtelevuuteen.
  3. Mallintaa kattavasti kielen vaihtelua yleensä. Tarkoituksena on analysoida kielen vaihtelua ja historiallista kehitystä eri näkökulmista tavalla, joka soveltuu muidenkin kuin englannin kielen tutkimukseen.

Tutkimusyksikön tähän mennessä parhaiten tunnettu tuote on The Helsinki Corpus of English Texts. Se on laaja elektroninen tietokanta, joka sisältää englanninkielisiä tekstejä tuhannen vuoden ajalta. Korpus on käytössä sadoissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla maailmaa.

Yksikön tutkimusryhmät "Sosiolingvistiikka kielihistoriassa", "Varhaisskotin tutkimus" ja "Tieteelliset ajatustyylit" ovat myös tuottaneet laajoja elektronisia tekstitietokantoja 1990-luvulla. Näitä ovat mm. varhaisskotin korpus, joka on ainoa yleisessä käytössä oleva historiallisen skottienglannin korpus, sekä englannin varhaisvaiheiden kirjekorpus, joka on alallaan laajin ja monipuolisin. Myös useita muita englannin kielen korpuksia on valmisteilla.

Yksikössä työskenteli kahdeksantoista tutkijaa, kuusitoista jatko-opiskelijaa ja viisitoista perustutkintovaiheessa olevaa tutkimusapulaista. Lisäksi yksiköllä oli viisitoista yhteistyötutkijaa muista yliopistoista.

Yksikön johtajana toimi professori Terttu Nevalainen.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »