Kellomäki Seppo: Metsäekologian tutkimusryhmä

Yksikön tavoitteena oli syventää pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsien ekologista tutkimusta ja parantaa valmiuksia hoitaa näitä metsiä kestävän metsätalouden periaatteita noudattaen. Tutkimus oli monitieteistä, ja se yhdisti monipuolisesti perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta metsänhoitomenetelmien kehittämiseksi metsätalouden tarpeisiin. Yksiköllä oli neljä tutkimusryhmää: 

- Pohjoisten havumetsäekosysteemien toiminta- ja rakennedynamiikka sekä kestävä hoito ja hyväksikäyttö muuttuvassa ilmastossa (professori Seppo Kellomäki). Ryhmä tutki myös, miten metsäpuut sopeutuvat fysiologisesti ja ekologisesti muuttuvaan ilmastoon ja kohoavaan hiilidioksidipitoisuuteen. Tutkimusta tehtiin sekä kokeellisesti että simulointimalleja hyväksi käyttäen. Mallit yhdistävät tutkimusryhmien tutkimusta ja tarjoavat työkaluja tutkia, miten metsiä tulisi hoitaa muuttuvissa ilmasto-oloissa kestävän metsätalouden periaatteita noudattaen.

- Metsäekosysteemien biodiversiteetti: prosessit, rakenteet ja merkitys metsäekosysteemien dynamiikassa (professori Jari Kouki). Ryhmä tutkii mm. sitä, miten pohjoisten havumetsien biodiversiteetti kytkeytyy metsäekosysteemien dynamiikkaan ja miten metsiä tulisi hoitaa ja käyttää hyväksi metsien biodiversiteetin suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi muuttuvassa ilmastossa. Tutkimus luo valmiuksia ymmärtää, miten biodiversiteetti kytkeytyy metsien kasvu- ja kehitysdynamiikkaa ja metsäekosysteemien toiminnalliseen tasapainoon.

- Ilmastonmuutoksen vaikutus puiden ja eläinten vuorovaikutukseen sekä metsäekosysteemien dynamiikkaan ( professori Pekka Niemelä). Ryhmä tutki mm. sitä, miten ilmastonmuutos ja kohoava hiilidioksidipitoisuus vaikuttavat puiden ja eläinten vuorovaikutukseen (herbivoriaan). Tutkimus loi perusteita ymmärtää, miten erilaisten hyönteisten ja sienien aiheuttamat metsätuhot leviävät ja miten niiden aiheuttamia tuhoja voidaan torjua metsänhoidossa ja metsätaloudessa. Tutkimus loi samalla valmiuksia vähentää niitä riskejä, joita ilmastomuutos metsätaloudelle aiheuttaa.

- Kasvien puolustautuminen kasvien ja eläinten vuorovaikutusprosessina pohjoisissa olosuhteissa (professori Jorma Tahvanainen). Ryhmä tutki mm. sitä, miten ilmastonmuutos ja kohoava hiilidioksidipitoisuus vaikuttavat metsäpuiden kemialliseen puolustautumiseen. Tutkimus loi valmiuksia ymmärtää, miten hyönteisten ja sienien aiheuttamat metsätuhot kytkeytyvät puiden fysiologisiin tapahtumiin ja puiden kemiallisiin ominaisuuksiin. Tutkimus loi myös valmiuksia kehittää metsänhoitoon ja metsätalouteen puulajikkeita, jotka kestävät entistä paremmin mm. hirvien, jäniksien ja myyrien aiheuttamia tuhoja.

Metsäekologian ja metsänhoidon tutkimuksen huippuyksikössä työskenteli noin 25 varttunutta tutkijaa, 15 tutkijatohtoria ja 50 jatko-opiskelijaa. Tutkimusyksikön työn tuloksena syntyivät valmiudet mm. ekotehokkaan metsänhoidon kehittämiseksi ja metsien biodiversiteetin suojelemiseksi talousmetsissä tarjoavat monia mahdollisuuksia käyttää tutkimuksen tuloksia käytännön metsätaloudessa yhteistyössä metsäalan organisaatioiden ja metsäteollisuusyritysten kanssa.

Yksikön johtajana toimi akatemiaprofessori Seppo Kellomäki.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »