Kaski Kimmo: Laskennallisen tieteen ja tekniikan tutkimuskeskus

Yksikkö keskittyi laskennallisen tieteen ja tekniikan tutkimukseen, käsittäen kompleksisten fysikaalisten, teknisten ja kognitiivisten prosessien ja järjestelmien mallinnuksen, analysoinnin ja visualisoinnin. Lisäksi yksikössä tehtiin laskenta-algoritmien, graafisen visualisoinnin ja animaation, sekä rinnakkaislaskennan menetelmäkehitystä moniin informaatioteknologisiin sovelluksiin. Tutkimusta tehtiin kolmella toisiaan läheisesti tukevalla alalla:

Laskennallinen materiaalitutkimus (professori Jukka Tulkki) keskittyi materiaalien ja mikro- ja nanoelektroniikan komponenttien rakenteellisiin, elektronisiin ja optisiin ominaisuuksiin. Viimeaikaisia tutkimusaiheita olivat metallien, puolijohteiden ja kompleksisten materiaalien kuten älykkäiden nesteiden ja kuitukomposiittien murtuma- ja kasvuominaisuudet; uusien puolijohderakenteiden esim. kvanttipisteiden ja -lankojen elektroniset ja optiset ominaisuudet; ja elektroniset, optoelektroniset ja mikroelektromekaaniset komponentit.

Laskennallisen informaatiotekniikan (professori Jouko Lampinen) tutkimus keskittyi kompleksisten fysikaalisten, teknisten ja taloudellisten prosessien, sekä paljon dataa sisältävien systeemien mallinnukseen ja analysointiin. Tutkimuksessa käytettiin kehittyneitä todennäköisyys- ja informaatioteoreettisia menetelmiä, ja keinotekoisiin neuroverkkoihin perustuvaa laskentaa. Näitä menetelmiä kehitettiin ja sovellettiin hahmontunnistukseen, konenäköön, datan louhintaan ja älykkäisiin ihminen -kone -liittymiin. 

Kognitiivisen tieteen ja teknologian (akatemiaprofessori Mikko Sams) tutkimus keskittyi ihmisen kommunikaation neurokognitiivisiin mekanismeihin. Tutkimustietoa sovellettiin informaatioteknologiassa mm. kehittämällä käyttöliittymiä, jotka sallivat ihmiselle luontaisen vuorovaikutuksen. Tästä esimerkkinä on järjestelmä ("puhuva pää"), joka tuottaa ja tunnistaa audiovisuaalista puhetta. Ihmisen kommunikaatiomekanismien tuntemusta voidaan hyödyntää mm. suunniteltaessa kehittyneitä apuvälineitä aistivammaisille.

Yksikössä oli 5 professoria, 7 dosenttia, 9 tohtoritutkijaa, 20 jatko-opiskelijaa, 8 diplomityöntekijää ja sihteeri, yhteensä 50 henkilöä. Yksikön johtajana toimi akatemiaprofessori Kimmo Kaski.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »