Hupa Mikko: Prosessikemian keskus

Yksikkö muodostui neljästä Åbo Akademin kemiallis teknillisen tiedekunnan tutkimusryhmästä. Prosessikemian keskus toimi kahdessa tiedekunnan rakennuksessa, Gadoliniassa ja Axeliassa, sekä myös Turun Teknologiakeskuksessa DataCityssä.

Tutkimusryhmät olivat: 
-Pulp and Paper Chemistry (akatemiaprofessori Bjarne Holmbom) 
-Process Analytical Chemistry  (professori Ari Ivaska)
-Kinetics and Catalysis (professori Tapio Salmi )
-Combustion and Materials Chemistry (professori Mikko Hupa) 

Kaikki yksikön jäsenet tutkivat fysikaalis kemiallisia prosesseja kompleksisissa teollisuuteen liittyvissä ympäristöissä. Tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja teollisiin prosesseihin ja tuotteisiin. 

Yksikön lähestymistavan, molekyyliprosessitekniikan avulla voitiin: 
-tunnistaa ja mallintaa kompleksisten heterogeenisten teollisten prosessien alkeisreaktioita ja vuorovaikutusta 
-tutkia teollisten prosessien kemiallisia ilmiöitä ja mekanismeja molekyylitasolla 
-kehittää fysikaalis-kemiallisten prosessielementtien perusteelliselle ymmärtämiselle pohjautuvia kehittyneitä prosessimalleja 
-kehittää teollisiin tuotteisiin sopivia molekyylirakenteita 
-tunnistaa ja karakterisoida teollisten prosessien tuottamien päästöjen ympäristöön vaikuttavia komponentteja.

Neljän professorin ja 25 vanhemman tutkijan lisäksi ryhmässä työskenteli 37 jatko-opiskelijaa. Yksikön johtajana toimi professori Mikko Hupa.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »