Hanski Ilkka: Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä

Metapopulaatiolla tarkoitetaan pirstoutuneessa elinympäristössä elävien paikallispopulaatioiden muodostamaa kokonaisuutta. Ihmistoiminta on aiheuttanut monien elinympäristöjen pirstoutumisen, mikä lisää metapopulaatiorakenteiden merkitystä lajien kannanvaihtelussa.

Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmässä selvitetiin pirstoutuneissa elinympäristöissä elävien lajien ekologiaa, genetiikkaa ja evoluutiota. Usein paikallispopulaatiot ovat niin pieniä, että niillä on huomattava riski hävitä, mutta laji voi säilyä isommalla alueella paikallispopulaatioiden häviämisten ja uusien syntymisten tasapainossa. Paikallispopulaatioiden hävintä-kolonisaatio -dynamiikalla on usein suuri vaikutus metapopulaation geneettiseen koostumukseen ja se voi johtaa evolutiivisiin muutoksiin lajin ominaisuuksissa. Metapopulaatiobiologian tutkimustuloksilla on merkitystä maankäytön suunnittelussa ja luonnonsuojelussa.

Tutkimusryhmässä työskenteli 12 tutkijaa (seniori tutkijat ja post-doc tutkijat) ja 17 jatko-opiskelijaa. Avustavan henkilökunnan määrä oli 4. Yksikön johtajana toimi Ilkka Hanski.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »