Äystö, J. & Manninen, M.: JYFL:n ydin- ja materiaalifysiikan tutkimuslaitos

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos

Yksikön tutkimusohjelma sisälsi ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan ja materiaalifysiikan perustutkimuksen sekä aloihin liittyvien sovellusten kehittämisen.  

Ydinfysiikan perustutkimus keskittyi eksoottisten ytimien rakenteen, hajoamisominaisuuksien ja tuoton tutkimukseen. Kiihdytinpohjaisen fysiikan sovelluksia olivat huipputeknologiaa edustava laitekehitys ja kiihdyttimestä saatavien monipuolisten ionisuihkujen käyttö materiaalien muokkauksessa ja erilaisten vaurioiden tutkimisessa sekä lääketieteelliset sovellukset. Ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimusta tehtiin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa, joka on valittu Euroopan unionin laatulaboratorioksi EU:n "Access to Research Infrastructures" -ohjelmaan. Ydin- ja kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan tutkimusta tehtiin tiiviissä yhteistyössä alan muiden johtavien laboratorioiden kanssa.

Materiaalifysiikassa tutkittiin mikro- ja nanorakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia ja valmistusta sekä epäjärjestyneen aineen ja epälineaaristen systeemien fysiikkaa. Nanoteknologian sovelluksia olivat mm. nanolämpömittari ja astronomiaan soveltuvat mikrojäähdytin ja ultraherkät säteilynilmaisimet. 

Epäjärjestyneen aineen ja epälineaaristen systeemien tutkimuksessa on saatu merkittäviä tuloksia murtumismekanismeista ja virtauksista huokoisissa aineissa. Tärkeimmät sovellukset ovat olleet paperinvalmistusteknologiassa ja huokoisten materiaalien karakterisoinnissa.

Henkilökunnan kokonaismäärä oli n. 110: 22 professoria ja senioritutkijaa, 13 nuorta tutkijaa (post doc), 47 jatko-opiskelijaa ja 28 hallinto- ja tekniseen henkilökuntaan kuuluvaa. Henkilökunnasta ulkomaalaisia oli n. 10 %. Yksikön johtajana toimi professori Juha Äystö.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »