"Say it again, kid!" - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa, TULOS-hankkeen vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin

Mitkä ovat koulutuksen tärkeimmät kehityssuunnat Suomessa ja miten TULOS-hankkeenne niihin reagoi?

Kaksi keskeistä kehityssuuntaa ovat digitalisaatio ja ilmiöpohjainen oppiminen. Hankkeemme hyödyntää digitaalisaatiota ja teknologiaa luomalla digitaalisen kielenoppimisympäristön, joka hyödyntää puheteknologiaa ja pelillistä oppimista. Tällainen oppimisympäritö sopii hyvin myös ilmiöpohjaiseen oppimiseen, koska pelin sisältöä voidaan muokata sopivaksi eri aihepiireihin ja ilmiöihin. Esim. jos koulussa on projektin aiheena Itämeri, voidaan peliin lisätä sanastoa tästä aihepiiristä.  

Digitalisaatiosta ja sen merkityksestä oppimisessa ja koulutuksessa keskustellaan paljon. Onko digitalisaatiossa koulutuksen tulevaisuus?

Digitalisaatio tarjoaa oppimiselle uusia mahdollisuuksia, jotka kannattaa hyödyntää. Esim. tiedonhaku helpottuu ja yhteydenpito onnistuu vaivattomasti vaikkapa toiselle puolelle maapalloa. Mielestämme digitaaliset oppimisympäristöt sopivat erityisen hyvin aikuisoppijoille. Lasten oppimisessa korostuvat sosiaaliset tekijät ja tarpeet, jolloin kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on ensisijaista ja digitaaliset oppimisympäristöt sitä täydentäviä ja tukevia.

Miten varmistetaan kaikkien kansalaisten osallisuus tietoyhteiskunnassa?

Kaikkien osallisuus tietoyhteiskunnassa edellyttää, että käyttäjät ovat motivoituneita osallistumaan ja kokevat hyötyvänsä teknologiasta. Lisäksi teknologian pitäisi olla suunniteltu niin, että käyttäjiltä ei edellytetä erityisiä taitoja, vaan käyttötapa on helposti oivallettavissa. Tekninen ratkaisu on tuotava käyttäjän käsitteeliselle tasolle.

Miten suomalaista koulutusvientiä voisi kehittää?

Esim. tarjoamalla koulutusvientiä aloitteleville riittävästi tuki- ja asiantuntijapalveluita  (markkinointi ja asiakkaiden löytäminen).

Miten pelillinen oppiminen helpottaa puhutun vieraan kielen oppimista?

Pelillinen oppiminen voi lisätä motivaatiota harjoitteluun ja auttaa taitojen automatisoitumisessa. Digitaalisessa pelissä pelaajan puhetta voidaan arvioida automaattisen puheentunnistuksen avulla, mikä mahdollistaa välittömän palautteen ja oppimisympäristön adaptiivisuuden niin, että pelaaja saa optimaalisesti haasteita ja onnistumisia. Palautteen ja adaptiivisuuden on todettu vaikuttavan  aivojen muovautuvuuteen ja aktivoivan aivojen palkitsemisjärjestelmää, mikä edistää oppimista.   

Viimeksi muokattu 29.1.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »