Laadunvarmistuksen ja arvioinnin poikkikansalliset dynamiikat Brasiliassa, Kiinassa ja Venäjällä, TULOS-hankkeen vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin

Mitkä ovat koulutuksen tärkeimmät kehityssuunnat Suomessa ja miten TULOS-hankkeenne niihin reagoi?

Aiemman tutkimuksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä nähtävissä peruskoulun sisäinen eriytymiskehitys. Tätä kehitystä ruokkivat kouluvalinnat ja niukennetut resurssit. Suomalaisen koulutuksen eriarvoistuminen on vielä kaukana tutkimuksemme fokuksessa olevista maista Brasiliasta, Kiinassa ja Venäjästä. Tosin esimerkiksi yksityisen sektorin roolin voimistuminen koulutuksen osapuolena, tiedon kerääminen ja sillä hallinta tai opettajille annettavat tulospalkkiot ovat globaaleja trendejä, jotka voivat kyseenalaistaa myös suomalaista koulutuspolitiikkaa.

Digitalisaatiosta ja sen merkityksestä oppimisessa ja koulutuksessa keskustellaan paljon. Onko digitalisaatiossa koulutuksen tulevaisuus? Miten varmistetaan kaikkien kansalaisten osallisuus tietoyhteiskunnassa?

Hankeemme ei tutki oppimista sinänsä vaan sen yhteiskunnallista kontekstia kolmessa maassa. Digitalisaatio on yhteydessä tutkimuksemme fokuksessa olevaan laadunvarmistukseen ja -arviointiin. Kasvava oppilasdatan keruulla ja sen analysointimenetelmien monipuolistumisella on moninaisia vaikutuksia. Tiedon karttuminen mahdollistaa koulutuksen analyysiä ja toisaalta aikaisemman tutkimuksen valossa yksinkertaisten indikaattoreiden käyttö poliittisessa ohjauksessa on ongelmallista ja saattaa esimerkiksi kyseenalaistaa opettajien ammattitaitoa. Tutkimuksemme tarkasteleekin, kuinka paikallistoimijoiden suhteet muuttuvat laadunvarmistuksen johdosta.

Miten suomalaista koulutusvientiä voisi kehittää? Mitä uusia näköaloja näette koulutuksen uudistamiselle ja suomalaiselle koulutusviennille?

Koulutus on monisyisesti yhteiskuntaan kytkeytyvä ilmiö. Jos tämä ajatus sivuutetaan, projektiluontoisessa koulutusviennissä kohdataan ongelmia sekä vaikuttavuuden että toteutuksen kanssa. Tekemämme koulutuspolitiikan dynamiikan analyysi voi antaa arvokasta tietoa kohdemaan toimintalogiikasta, auttaa ymmärtämään paikallisia toimintatapoja ja osoittaa muutoksen mahdollisuudet ja esteet. Ennen kaikkea, yhdensuuntaisen koulutusviennin sijasta, hankkeemme on tuonut esiin tarpeen kehittää dialogisia ja yhteisen oppimisen suhteita.

Viimeksi muokattu 13.1.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »