Tulevaisuuden matemaattisen ajattelun kultivointi, TULOS -hankkeen vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin

Mitkä ovat koulutuksen tärkeimmät kehityssuunnat Suomessa ja miten TULOS-hankkeenne niihin reagoi?

Hyvästä maineestaan huolimatta suomalainen koulu on vaarassa menettää kykynsä tuottaa yhtä hyviä tuloksia kuin aiemmin. Jokin länsimaiden kulttuurissa ja nuorten kasvuympäristössä on vaikuttamassa siihen, että yleinen suoritustaso perinteisissä kouluaineissa kuten matematiikassa on laskemassa. Talouslamat 1990-luvun alussa ja viimevuosina yhdistyneenä talouden globalisaatioon ovat kiihdyttäneet suomalaisen yhteiskuntarakenteen eriytymistä ja perheiden elintasoerojen kasvua. Tämä on heijastunut myös aiemmin hyvin tasalaatuisen peruskoulun sisällä erojen kasvuun, joka näkyy erityisesti heikkojen suoritusten lisääntymisenä. Nopeasti lisääntyvä maahanmuutto on luonut monikulttuurisuuden haasteen johon koulutuksemme ei ole ollut valmis vastaamaan. CUMA-hanke (Tulevaisuuden matemaattisen ajattelun kultivointi) pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin kehittämällä kokonaan uudenlaisia tapoja tukea oppilaiden matemaattisen ajattelun ja lukukäsitteen ymmärtämisen pitkän aikavälin kehittymistä.

Digitalisaatiosta ja sen merkityksestä oppimisessa ja koulutuksessa keskustellaan paljon. Onko digitalisaatiossa koulutuksen tulevaisuus?

Digitalisaatio vaikuttaa koulutukseen niin kuin muihinkin yhteiskunnan toimintoihin, mutta se ei sellaisenaan ole ratkaisu oppimisen ja motivaation ongelmiin.  Digitalisaation myöteiset tai kielteiset vaikutukset oppimiseen ovat kokonaan riippuvaisia siitä millaisia sovelluksia kehitetään ja miten niitä käytetään.

Miten varmistetaan kaikkien kansalaisten osallisuus tietoyhteiskunnassa?

Yleinen puhe diginatiiveista perustuu vakavaan väärinkäsitykseen. Suurelle osalle nuoria jokapäiväinen digitaalisten välineiden käyttö on hyvin rajoittunutta ja valmentaa heitä heikosti selviämään tietoyhteiskunnan työelämässä tai monimutkaisten tieto- ja kommunikaatiovälineiden hyväksikäytössä. Koulun tehtävä ei ole tarjota sitä samaa minkä lapset ja nuoret oppivat arjen toiminnoissa (esim. Facebookin käyttö), vaan tavoite on asetettava korkeammalle. Koulutuksen pitäisi varmistaa sellainen laaja-alainen ymmärrys digitalisaatiosta, joka mahdollistaa aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan myös tulevien teknologioiden maailmassa.

Miten suomalaista koulutusvientiä voisi kehittää?

Koulutusviennin tehostamisella on kiire, koska suomalainen koulutusosaaminen on menettämässä sitä maineitta, joka sillä on ollut maailmalla. Rakenteellisista esteistä pahin on mekaaninen tutkintokoulutuksen määrittely maksuttomaksi. Tähänastiset kaavailut ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuista on liian rajoittunut uudistus. Hallituksen pitäisi pikaisesti valmistella lainsäädännön muutos, jolla tutkintokoulutuksen maksuttomuus poistetaan ja erikseen määritellään miten laaja opiskelijalle maksuton koulutus kansalaisille tarjotaan (esim. yksi tutkinto tutkintojärjestelmän kultakin tasolta). Tämän muutokset jälkeen erityisesti korkeakoulut voisivat kehittää tehokkaasti erityisesti kansainvälisille koulutusmarkkinoille suunnattuja ohjelmia vahvuuksiemme varassa. Olemme TULOS-hankkeen tutkimuksemme pohjalta kehittäneet opetusteknologisen ratkaisun ja opettajien täydennyskoulutusmallin, jota nyt jatkokehitetään TEKES-rahoituksella koulutusvientituotteeksi.

Minkälaiset oppimisympäristöt parhaiten valmistavat oppilaita hyödyntämään matemaattisia strategioita käytännön elämässä?

Nykyisen matematiikan opetuksen ongelma on se, että opetus sulkee matemaattisen ajattelun joksikin elämälle vieraaksi asiaksi, jota tarvitaan vain koulun tehtävissä. Tarvitsemme oppimisen ympäristöjä, jotka aivan alaluokilta lähtien vievät matemaattisen ajattelun koululuokan ulkopuolelle kiinnostavaksi tavaksi havainnoida ja tulkita arkipäivän ilmiöitä. Laskurutiinien mekaanisen harjoittamisen sijasta tarvitaan oppimisympäristöjä (esim. pelilliset sovellukset), jotka varmistavat matemaattisen sujuvuuden mutta samalla myös joustavuuden ja luovuuden. 

Viimeksi muokattu 8.12.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »