pHealth- ja Cohort-ohjelmien tutkijat vierailivat IBM Watson Health Centerissä

5.12.2017

Terveyttä kohorteista ja biopankeista (Cohort) sekä Yksilöllistetty terveys (pHealth) -akatemiaohjelmien tutkijat vierailivat IBM Watson Health Centerissä Munkkiniemessä 27.11.2017. Keskus on avattu tämän vuoden huhtikuussa ja siellä luodaan yhteistyössä Tekesin kanssa digitaalisen terveydenhoidon ekosysteemiä.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että IBM:n hallinnoimana joukko toimijoita kuten julkiset ja yksityiset terveydenhuollon organisaatiot, startup- ja lääkealan yritykset sekä yliopistot tutkijoineen kehittävät ratkaisuja terveydenhuollon tarpeisiin. Syntyvyyden laskiessa ja eliniän pidentyessä tarvitaan välineitä terveydenhuollon tehostamiseen ja kustannusten taittamiseen.

Välineeksi tarjotaan tietokonejärjestelmää, tekoälyä, joka ymmärtää vastata monimutkaisiin kysymyksiin nopeasti, tarkasti ja luotettavasti. Tietomassoja hyödyntävää järjestelmää voidaan käyttää diagnosoinnin ja hoitopäätösten tukena. Tekoäly ei keksi uusia asioita, vaan se kertoo millä perusteella jokin asia on muita todennäköisempi. Pelkkä avainsanoihin perustuva haku ei tässä riitä, vaan tekoälyn tulee erottaa lauseista hyödyllinen sisältö ja luoda tiedon perusteella varmuus lopulliseen vastaukseen.

Esimerkiksi uusien lääkkeiden kehittämisessä voidaan käyttää erilaisia tietokantoja, kuten patenttitietoja ja tutkimusjulkaisuja, ja kerätä niistä tietoja geeneistä, sairauksista ja kemiallisista yhdisteistä. Tietoa yhdistelemällä, todennäköisyyksiä arvioimalla ja ennakoivia algoritmeja hyödyntämällä voi tutkimusta tehostaa merkittävästi: tekoälyn avustamana työn laboratoriossa voi aloittaa 20 000 yhdisteen sijasta vain 20 parhaan kandidaatin parissa. Myös genomilääketieteessä tekoäly on näyttänyt kyntensä. Syöpäsolujen sekvensointitulokset voidaan ohjata pilvipalvelun kautta raporttina patologille ja hoitavalle lääkärille. Raportista selviää mahdolliset mutaatiot sekä tietokantojen kehittyessä yhä kattavammin mutaatioiden vaikutukset molekulaarisiin mekanismeihin ja suositeltavat hoitotoimenpiteet.

Tekoälystä saatava hyöty riippuu käytössä olevista tietokannoista, niiden laajuudesta ja laadusta. Tietoa on valtavasti ja keskeiset kysymykset sen hyödyntämisessä liittyvät keräämiseen ja käsittelyyn. Yli puolet tutkimuksen kannalta merkittävästä tiedosta puuttuu sähköisistä potilasjärjestelmistä ja arvokkaan pitkäaikaisen terveystiedon määrä riippuu kansalaisten sitoutumisesta hoitosuhteeseen. Lisäksi olennaisten yksityiskohtien kerääminen jo olemassa olevasta tiedosta, kuten potilaskertomuksista, on usein työlästä. Tässäkin voidaan käyttää apuna tekoälyä, tarkemmin tekstianalytiikkaa. Sen avulla voidaan luoda nopea kokonaiskäsitys ja ymmärtää suurta määrää strukturoimatonta tekstiä. Tutkijasta tämä kuulostaa lupaavalta. Hakusanoilla haalitun pitkän julkaisulistan sijaan voisi keskittyä olennaisiin, tarkasti rajattuihin julkaisuihin, jotka ovat valikoituneet esimerkiksi tietynlaisen hypoteesin tai tulosten perusteella.

Lisää tietoa aiheesta saa IBM Watson Health Centeristä. Terveystiedon tehokkaasta hyödyntämisestä kiinnostuneille keskus tarjoaa tapaamispaikan, mahdollisuuden verkostoitumiseen ja tilat lyhytaikaisille projekteille.

Nina Kaminen-Ahola
Ohjelmapäällikkö

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Nina Kaminen-Ahola
etunimi.sukunimi@aka.fi
+358 29 5335027

Viimeksi muokattu 5.12.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »