SV EN

Terveyttä kohorteista ja biopankeista COHORT, 2017-2020

Suomen Akatemia avaa uuden akatemiaohjelman haun tutkimuksen yhteistyön ja integraation edistämiseksi. Haun aihepiirinä on suomalaisilla syntymäkohorteilla tehtävä tutkimus. Ohjelmassa syntymäkohortilla tarkoitetaan tiettynä hetkenä tai tiettynä aikavälinä syntynyttä ihmisryhmää tutkimusyksikkönä. Näin ollen syntymäkohortti ei viittaa pelkästään lapsiin eikä kohortteihin joissa näytteitä on kerätty henkilöiden syntymästä asti. 

Haku poikkeaa tavanomaisesta Akatemian hankerahoituksesta siten, että ohjelmassa ei rahoiteta akatemiahankkeiden tyyppisiä uusien tutkimushypoteesin ympärille rakennettuja hankkeita, vaan jo perusrahoituksen omaavien hankkeiden välistä integraatiota. Tavoitteena on eri tutkimustahojen ja varsinkin tutkimustasojen välisen yhteistyön lisääminen, joka tieteen uusiutumisen kautta parantaa tutkimusaihepiirin tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena siten, että aiehaku on huhtikuussa 2016 ja varsinainen haku syksyllä. Jatkoon valittavien hankkeiden tärkein valintakriteeri on kohorttitutkimuksen integraatioon liittyvän kekseliäisyyden aste. Ohjelman tarkempi sisältö on kuvattuna oheisessa ohjelmamuistiossa. Haun tekniset yksityiskohdat kuvataan huhtikuun 2016 hakuilmoituksessa.

Yhteystiedot

Ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen
p. 029 533 5099

Ohjelmapäällikkö Nina Kaminen-Ahola
p. 029 533 5027

Projektisihteeri Erika Lempiäinen
p. 029 533 5101

etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »