Verkosta apua lasten käytösongelmien hoitoon

Suomessa alkaa nelivuotiaiden lasten perheille suunnattu verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tarjota vanhemmille keinoja omien kasvatustaitojensa kehittämiseen ja lastensa häiriökäyttäytymisen hallitsemiseen.

Kyseessä on  professori Andre Souranderin johtaman Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimusryhmän hanke. Ryhmä valmistelee kanadalaisessa yliopistossa kehitetyn riskiryhmään kuuluvien lasten perheille suunnatun hoito-ohjelman koekäyttöä Varsinais-Suomessa. Voimaperheet - varhaislapsuuden käytöshäiriöiden ennaltaehkäisevä hoito-ohjelma (SFFC) on osa Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) -tutkimusohjelmaa.

Hankkeessa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Voiko perhekeskeinen nettivalmennus ennaltaehkäistä varhaislapsuuden käytöshäiriöitä ja niistä myöhemmin aiheutuvia ongelmia? Olisiko ajasta ja paikasta riippumaton verkkokäyttöinen hoito- ja vertaistukiohjelma sopiva keino lähestyä käytöshäiriöisten lasten vanhempia, jotka tasapainottelevat arjessaan jatkuvan ajan- ja energianpuutteen kanssa? Istuuko verkkotuki osaksi suomalaista terveyspalvelujärjestelmää?

Palvelua käyttävä perhe toteuttaa arjessaan kymmenen viikon hoito- ja harjoitusohjelman, jonka edistymistä arvioidaan viikoittaisissa puhelinkeskusteluissa perhevalmentajan kanssa. Vanhemmilla on lisäksi mahdollisuus tukea toisiaan ja vaihtaa kokemuksiaan ohjelman etenemisestä. Anonyymi verkkohoito voi madaltaa osallistumisen kynnystä ja lievittää pelkoa leimautua ongelmaperheeksi.

Varhainen oireisiin puuttuminen on tärkeää, sillä lapsuuden käytöshäiriöt ovat kalliisti ja vaikeasti hoidettavia ongelmia. Ne ennakoivat aikuisiän mielenterveyden ja toiminnan säätelyn häiriöitä sekä päihteiden käyttöä. Lapsen käytöshäiriön tiedetään lisäävän myös vanhemman riskiä sairastua masennukseen.

Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston ja tutkimukseen osallistuvien varsinaissuomalaisten kaupunkien yhteistyönä ja sitä johtaa lastenpsykiatrian professori Andre Sourander. Hoito-ohjelman on kehittänyt professori Patrick McGrath Dalhousien yliopistosta Kanadasta.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »