Varhaisen univalverytmin merkitystä terveydelle selvitetään

”Unen merkitys lapsen kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle” (CHILD-SLEEP) on yksi Suomen Akatemian Skidi-Kids-tutkimusohjelman hankkeista. Siinä selvitetään varhaisen unen ja univalverytmin kehitystä ja merkitystä terveydelle. Siinä tutkitaan perheympäristön ja perimän merkitystä tässä prosessissa ja selvitetään unikasvatusohjelman vaikutusta unen ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on myöhemmin jakaa tietoa ja kokemusta Suomen neuvoloille.

Kohortti eli tutkimukseen valittu ryhmä koostuu 3000 lapsesta ja heidän perheistään. Nämä valitaan systemaattisella aineistokeräyksellä Tampereen yliopistollisesta sairaalasta synnytyksen yhteydessä vuosien 2010-2013 aikana. Lapsia tutkitaan syntymähetkestä toisen ikävuoden loppuun yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Neuvolakäyntien yhteydessä toteutetaan ennaltaehkäisevä tutkimus satunnaisesti valitulle osajoukolle. Lapsilta sekä heidän vanhemmiltaan kerätään verinäytteet molekyyligeneettiseen tutkimukseen, jossa keskitytään tutkimaan geenien ja ympäristön yhteisvaikutusta unen ja vuorokausirytmin kehityksessä.

Aikuisilla puutteellinen tai heikkolaatuinen uni lisää psykiatristen ja somaattisten sairauksien riskiä. Lapsilla unen häiriöiden seuraukset tunnetaan huonommin. Varhaisten unihäiriöiden ehkäisyn vaikutusta on myös tutkittu varsin vähän. Lasten ja nuorten unen häiriöt ovat Suomessa yleisempiä verrattuna muihin Euroopan maihin. Hankkeella on täten tärkeä merkitys väestön terveydelle ja hyvinvoinnille. Kohortti muodostaa myös korkealaatuisen aineiston jatkotutkimuksia varten, jossa voidaan tarkastella varhaisen kehityksen ja kasvuympäristön merkitystä myöhemmälle hyvinvoinnille.

Hanke toteutetaan kansallisena tutkimuskonsortiona, joka koostuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuopion yliopiston tutkimusryhmistä, ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen terveyskeskuksen kanssa.  Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta: 1. unta säätelevät tekijät varhaisessa lapsuudessa, 2. unikasvatusohjelman tehokkuus lapsuusiän uniongelmien ennaltaehkäisyssä, 3. perheympäristö ja uni sekä 4. unen ja vuorokausirytmin molekyylitason mekanismit.

Osahankkeiden vastaavat tutkijat ovat dosentti Juulia Paavonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Outi Saarenpää-Heikkilä, Tampereen yliopisto, professori Pirjo Pölkki, Kuopion yliopisto ja dosentti Tiina Paunio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Konsortiota johtaa dosentti, erikoislääkäri Tiina Paunio.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »