Pitkittäistutkimus huostaanotetuista lapsista

Lasten yhä lisääntyvä määrä lastensuojelun asiakkaana on jo pitkään ollut julkisen keskustelun kohteena ja huolen aiheena. Hyvinvoinnin lisääntymisen rinnalla on todettu pahoinvoinnin kasvua, ja pahoinvoinnin osoittimena on yleisesti pidetty sekä lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrää että erityisesti huostassa olevien lasten määrää. Dosentti Tarja Heinon johdolla käynnistyy pitkittäistutkimus huostaanotetuista lapsista. Se on osa Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) -tutkimusohjelmaa. Tällä pitkittäisellä seurantatutkimuksella pyritään vastaamaan ajankohtaiseen tiedontarpeeseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan lasten syrjäytymisvaaraa siltä kannalta, miten lasten mahdollisuudet tasa-arvoisiin elinoloihin toteutuvat silloin, kun lasten kasvuympäristössä on monia uhkaavia riskejä. Tutkimuksen tavoitteena on läpivalaista syrjäytymisen ja selviytymisen prosesseja eri suunnista kolmella tasolla. 1. Valtakunnallisen rekisteritutkimuksen keinoin tarkastellaan yksilöllisten elämänpolkujen ohella myös lastensuojelun vaikuttavuutta ja kustannuksia. 2. Seurantatutkimus huostaanotettujen lasten erilaisesta eriarvoisuudesta tehdään paikallisella tasolla ammattilaisten ja vanhempien näkökulmasta. 3. Lasten näkökulmasta toimijuutta tarkastellaan mielikuvituksen, taiteen ja toiminnallisten menetelmen avulla.

Tutkimus muodostuu useasta osasta. Huostaan otetun lapsen elämänkulkua tarkastellaan rekisteriaineistojen avulla, pitkittäisesti elämänkulun näkökulmasta ja poikittain muuhun väestöön vertaillen. Elämänkulkuja analysoidaan myös kvalitatiivisin ottein, syvyyssuunnassa lasten keskinäisiin eroihin, osallisuuteen ja toimintaan keskittyen.

Tavoitteena on koota eri tieteenalojen tutkijoita – yhteiskuntatieteet, terveystieteet, kasvatustieteet, taloustieteet – sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja -tutkimusverkostojen tutkimuskapasiteettia yhteen.

Tutkimuskokonaisuuden rahoittamiseen osallistuvat Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) -ohjelman lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen laitos sekä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »