Miten erilaiset kaupunkiympäristöt vaikuttavat lasten liikkumisaktiivisuuteen?

Kids Out! ­– Lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuus erilaisissa kaupunkiympäristöissä -tutkimus tuottaa uutta tietoa kaupunkiympäristön suhteesta lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikapainoon sekä kuvauksia fyysistä aktiivisuutta tukevasta kaupunkiympäristöstä. Hanke on osa Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) - tutkimusohjelmaa ja se on opetusministeriön rahoittama.

Tutkimus tuottaa välineen, jolla voidaan arvioida kaupunkiympäristöjä liikkumisaktiivisuuden näkökulmasta. Tutkimus laajentaa suomalaisen terveystieteen alaa koskemaan myös ympäristöä ja lisää vuorovaikutusta alan  kansainvälisen tutkimuksen kanssa.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten ja murrosikäisten fyysisen aktiivisuuden, ylipainon ja kaupunkiympäristön välisiä yhteyksiä. Rakennettua ympäristöä koskevaan karttapohjaiseen paikkatietoaineistoon yhdistetään kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta koskevaa tietoa ja heidän itsensä tuottamaa omaa elinympäristöään kuvaavaa kokemusperäistä tietoa Internet-pohjaisella pehmoGIS-menetelmällä.

Tutkimuksen kohdealueiksi valitaan yhdyskuntarakenteeltaan erityyppisiä alueita Suomesta ja mahdollisesti myös ulkomailta. Kohderyhmän muodostavat näillä alueilla sijaitsevien peruskoulujen 5. ja 8. luokkien oppilaat (noin 11- ja 14-vuotiaat). Ikäryhmävertailun avulla voidaan tutkia, vaikuttaako ympäristö eri tavoin lapsiin ja murrosikäisiin.  

Noin viidennes suomalaisista nuorista on ylipainoisia. Murrosikäisten ylipainoisuus on kolminkertaistunut 30 vuodessa. Yksi syy tähän saattaa olla fyysisen aktiivisuuden väheneminen tuossa iässä. Lihominen ja vähäinen liikunta voivat johtaa myöhemmin muihin vakaviin kansanterveysongelmiin, kuten yleistyvään tyypin 2 diabetekseen.

Vaikka ohjattuun liikuntaan, kuten urheiluseuroihin osallistuvien lasten ja nuorten osuus on kasvanut viime vuosina, arviolta vain 40−50 prosenttia 12−14-vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tähän mennessä tutkimukset eivät ole kuvanneet riittävän hyvin kouluikäisten kokonaisliikuntaa ja omaehtoista fyysistä aktiivisuutta, kuten koulumatkojen liikuntaa ja organisoimatonta vapaa-ajan liikkumista, jota lapset ja nuoret eivät miellä ”liikunnan harrastamiseksi”. Erityisen vähän on tutkittu fyysisen aktiivisuuden ja rakennetun ympäristön yhteyksiä. Myös tiedot fyysistä aktiivisuutta edistävien interventioiden vaikutuksista ovat niukkoja.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »