Lasten pystyvyys ja sinnikkyys tutkimuksen kohteena

AGENTS-konsortio osallistuu Suomen Akatemian Skidi-Kids-tutkimusohjelmaan selvittämällä lasten toimijuutta ja sitä sääteleviä mekanismeja lapsuuden formaaleissa ja informaaleissa kasvuympäristöissä. Tavoitteena on löytää tekijöitä, jotka edistävät ja toisaalta estävät lasten pystyvää ja itsesäätelevää toimintaa eri ympäristöissä.

Keskeisiä tutkittavia ilmiöitä ovat lasten pystyvyys, sinnikkyys ja toimijuus. Näitä tutkitaan ja määritellään hankkeessa teorian ja empiirisen tutkimuksen kautta. Tutkimuksen aihe on tärkeä. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että yhä useammilta nuorilta ja yhä pienemmiltä lapsilta näyttäisi puuttuvan pystyvyden ja toimijuuden tunne (ja taidot). Yhä useampia uhkaa jopa syrjäytyminen.

Jos haluamme kasvattaa lapsia ja nuoria, joilla on tunne oman elämän hallinnasta, ja jotka voivat hyvin omassa elämässään, meidän tulee kiinnittää aidosti huomiota lasten toimijuuden ja pystyvyden kehittymisen tukemiseen. Vain näin lapsista voi kasvaa aktiivisia, sinnikkäitä, yhteisiin asioihin vaikuttamiseen uskovia, oman elämänsä aktiivisia toimijoita.

Tutkimushankkeen keskeisenä pedagogisena tavoitteena on kehittää välineitä ja malleja, joiden avulla pystytään edistämään lasten aktiivista toimijuutta ja pystyvyyttä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on toimijuutta ja pystyvyyttä tukevien stimulaatioiden tuottaminen tutkimukseen osallistuvien lasten kanssa. Stimulaatiot perustuvat tutkimuksessa kerättävään videoaineistoon.

Hankkeessa kerätään videoaineistoa lasten toimintaympäristöissä yhteistyössä lasten, heidän vanhempien ja opettajien kanssa. Metodologisena lähtökohtana korostuu lapsilähtöisyys ja osallistava tutkimustoiminta, jossa tutkijat ja tutkimuksen osallistuvat yhdessä tulkitsevat lasten elämää. Menetelmällisenä tavoitteena on kehittää videotutkimusta lapsilähtöiseen ja osallistavaan suuntaan.

Tämän kautta saadaan uudenlaista tietoa lasten toimijuudesta eri toimintaympäristöissä lapsen ääni huomioiden. Lasten toimijuuden ja pystyvyyden teoreettis-empiirinen analyysi sekä näiden kehitystä tukevien välineiden ja toimintamallien kehittäminen voivat merkittävästi edesauttaa negatiivisten kehityssuuntausten ohjaamista positiivisiksi jokaisen lapsen elämässä.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »