Lapset toimijoina sukupolvisia kumppanuuksia tutkivassa hankkeessa

Lapset pääsevät mukaan toimijoiksi Sukupolviset kumppanuudet -tutkimushankkeessa. Sen  tarkoituksena on tutkia vertailevasti sekä perinteisiä että uusia sukupolvisia eli sukupolvia yhdistäviä suhdejärjestelmiä. Hankkeessa kysytään, miten sukupolviset kumppanuudet toimivat, edistävätkö ne lasten hyvinvointia ja tasavertaisuutta ja estävätkö heidän syrjäytymistään, ja millä tavoin ne sen tekevät. Hanke on osa Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys  -tutkimusohjelmaa SKIDI-KIDS.

Hanke selvittää, millaisia ovat erilaisten sukupolvisten kumppanuuksien keskinäiset yhteydet: tukevatko ne toisiaan? Millaisia vaikutuksia kumppanuuksilla on osallistujien asemaan, voimavaroihin ja toimintamahdollisuuksiin: luovatko tai laajentavatko ne erityisesti lasten yhteiskunnallisen osallistumisen tiloja?

Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta ja sukupolvisia kumppanuuksia tutkitaan kaikkiaan kolmella eri alueella: perheissä, Lasten Parlamenteissa ja lastensuojelun piirissä. Tutkimuskohteet valitaan strategisesti siten, että kumppanuussuhteen ”sopimuksellisuus” toteutuu niissä eriasteisesti. Tämä mahdollistaa osahankkeiden tulosten vertailun ja vastaamisen hankkeen ydinkysymykseen: millaisia sukupolvisia kumppanuuksia lapsille avautuu nyky-Suomessa ja miten ne vaikuttavat lasten hyvinvointiin, sosiaaliseen osallistumiseen ja tasa-arvoon.

Tutkimuksen taustana on se, että yhteiskuntatutkijat ovat todenneet kansalaisten hyvinvointia koskevien linjausten riippuvan kasvavasti heidän aktiivisesta osallistumisestaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin tuottamiseen. Länsi-Euroopassa on meneillään siirtymä kansalaisten hallitsemisesta hallinnointiin, mikä korostaa ruohonjuuritason vaikuttamista, yksilöiden vastuuta sekä lähiyhteisöjen ja erilaisten kumppanuusryhmien merkitystä osana toimivaa hallintotapaa. Tämä prosessi ulottuu nyt myös lapsiin.

Perhettä on perinteisesti pidetty lasten hyvinvoinnin tuottamisen ja tukemisen primaari-instituutiona. Sittemmin monet muut lasten kasvuympäristöt ja palvelujärjestelmät (päivähoito, koulu, lastensuojelu) ovat tulleet perheiden rinnalle lasten hyvinvoinnin tuottajiksi. Viime aikoina todettu syrjäytymisen lisääntyminen ja eriarvoisuuksien kasvu ovat herättäneet julkista huolta lapsia ympäröivän hyvinvointiverkoston riittävyydestä. Vastauksena huoleen totunnaisia sukupolvisia käytäntöjä ja suhteita on muovattu uudenlaisiksi ja on myös syntynyt tai syntymässä kokonaan uudenlaisia, eri sukupolvia yhdistäviä toimintamuotoja, erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan eli valtion toimialueilla.

Hanke on monitieteinen ja se toteutetaan Jyväskylän yliopistossa vuosina 2010 - 2013. Hankkeen vastuullinen johtajana toimii professori Leena Alanen Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatustieteestä

Hankkeen tutkijat:                           

  • tutkijakoulutettava Anna Siippainen Kasvatustieteiden laitos/varhaiskasvatus
  • tutkijakoulutettava Johanna Moilanen, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/sosiaalityö
  • tutkijatohtori Johanna Kiili, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/sosiaalityö
Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »