Hiukkaspäästöjen ja kasvihuonekaasujen päästöjen aiheuttamien ilmasto- ja terveysvaikutusten vähentämisstrategioiden synergioiden ja tradeoffien analyysi (STARSHIP)

Ilmastonmuutos on suuri uhka ympäristölle ja ihmiskunnalle. Jotta maapallon keskilämpötilan nousu voitaisiin kohtuullisella todennäköisyydellä rajoittaa kahteen asteeseen, tulee IPCC:n (2007) mukaan maailman kasvihuonekaasupäästöjen kääntyä laskuun tällä vuosikymmenellä ja vähentyä 50-85 prosenttia vuoden 2000 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Maailmassa on tehty suuri määrä tutkimuksia, muun muassa pitkän aikavälin skenaarioita siitä, kuinka tämä väheneminen voitaisiin toteuttaa. Tutkimukset ovat kuitenkin kohdistuneet lähes yksinomaan hiilidioksidiin tai Kioton pöytäkirjan kaasuihin. Tämä ei kuitenkaan kuvaa kokonaisuutta, koska hiukkasilla (PM) ja mustalla hiilellä (BC) on suuri vaikutus säteilypakotteeseen.

Altistuminen hiukkaspäästöille aiheuttaa myös haitallisia terveysvaikutuksia sen lisäksi, että hiukkaset vaikuttavat ilmaston muuttumiseen. Koska suurin osa Kioton kasvihuonekaasupäästöistä ja hiukkaspäästöistä aiheutuu energian tuotannosta ja käytöstä, on energiajärjestelmää koskevilla päätöksillä mahdollista vaikuttaa sekä ilmaston muuttumiseen että terveysvaikutuksiin. Jotkut teknologiat voivat tarjota synergiaetuja sekä ilmasto- että terveysmielessä ja toisilla teknologioilla ilmasto- ja terveysvaikutukset saattavat olla vastakkaissuuntaisia.

Hankkeen tavoitteena on koota tietoja hiukkaspäästöjen (PM ja BC) mittauksista teknologioittain ja kehittää malleja päästöjen leviämiselle ja vaikutuksille säteilypakotteeseen ja terveyteen. Kehitettyjä malleja käytetään hankkeessa kahteen tarkoitukseen. Ensiksikin energiajärjestelmämalleilla, joihin on lisätty hiukkaspäästöt ja näiden vaikutukset, lasketaan ilmastonmuutoksen hillintäskenaarioita. Skenaarioista analysoidaan erityisesti hiukkaspäästöjen huomioon ottamisen vaikutusta päästövähennysstrategioihin. Toiseksi hankkeessa analysoidaan mahdollisia synergioita ja vastakkaisvaikutuksia ilmasto- ja terveysvaikutusten välillä tietyillä teknologioilla sekä maailmanlaajuisesti että alueellisesti.

Hankkeen päätuloksena saadaan uutta tietämystä siitä, miten ilmastonmuutoksen hillintästrategiat tulisi valita, kun otetaan huomioon hiukkasten vaikutus sekä säteilypakotteeseen että terveyteen, sekä näiden epävarmuudet. Tulokset sisältävät kvantitatiivisia analyysejä, kuinka eri teknologiat edistävät tai heikentävät ilmasto- ja terveystavoitteiden saavuttamista. Tätä tietämystä voidaan käyttää avuksi suunniteltaessa robusteja, hyvin perusteltuja, ilmastonmuutoksen hillintää ja terveyttä koskevia toimenpideohjelmia.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »