Ruokasektorin sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja sen sosio-ekonomiset vaikutukset Koillis-Euroopassa (ADIOSO)

Ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt välittömiä toimenpiteitä ja kustannuksia elintarviketaloudelle Suomessa ja Luoteis-Venäjällä, joissa toimitaan pohjoisten luonnonolojen armoilla. Sääolosuhteiden muutokset, erityisesti kuivuus ja tulvat, on jo aiheuttanut maataloustuottajille ja elintarvikkeita jalostavalle teollisuudelle monia ikäviä yllätyksiä. Esimerkiksi 2006 kuivuus tuotti merkittäviä tappioita maataloudelle, meijereille ja lihantuotannolle Venäjällä Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella.

Suomessa kuivuuteen varautumisen takia maidontuottajat pitävät nurmella jopa useita kymmeniä prosentteja enemmän peltoa kuin normaalina satovuonna olisi tarpeen, mikä tuottaa huomattavia lisäkustannuksia.  Poikkeuksellisen sateisina vuosina, vuonna kuten 2012, puolestaan tulvat ja märkyys aiheuttavat merkittäviä satotappioita ja muita lisäkustannuksia viljelijöille sekä epävarmuutta elintarvikkeita jalostavalle teollisuudelle.

Samaan aikaan voimistunut kansainvälisten elintarvikemarkkinoiden hintaheilunta sekä kasvava lihan ja maitotuotteiden kysyntä sekä Suomessa että Venäjällä ovat tuoneet globaalimuutoksen haasteet elintarviketalouden ratkaistavaksi jo odotettua aiemmin.

Ratkaisuja on löydyttävä jo tällä vuosikymmenellä, mikäli elintarvikkeiden kasvavaan kysyntään voidaan vastata edes osittain pohjoisissa luonnonolosuhteissa. Muuten elintarvikkeiden ja rehujen tuonti ja samalla ravinneylijäämät kasvavat, riippuvuus maailmanmarkkinoilta ostettavasta tuontiruuasta kasvaa ja huoltovarmuus heikkenee. Maatalouden ravinnekierto, lannan käyttö, vesistökuormitus ja lisäpellon tarve on ratkaistava kestävän maatalouden ja yhteiskunnan eri tavoitteita tyydyttävällä tavalla. Ilmastonmuutoksen hyödyt pohjoiselle maataloudelle, kuten pitenevä kasvukausi ja nouseva satopotentiaali, näyttäisivät puolestaan realisoituvan selvästi haittoja aikaisemmin. Selvästi parempaa satoisuutta joudutaan edelleen odottamaan mm. aikaa vaativien kasvilajikejalostuksen, testauksen, ja pohjoisiin olosuhteisiin sopivien hyvien käytäntöjen luomisen takia.

ADIOSO-hankkeessa haetaan ratkaisuja edellä mainittuihin ongelmiin niin, että niitä voitaisiin soveltaa laajassa mitassa jo tällä vuosikymmenellä.” Koska maatalouden investoinnit ovat usein pitkävaikutteisia, osa lähes peruuttamattomia ,  valittujen sopeutumistoimien tulee olla sopusoinnussa pitkän aikavälin sopeutumisen haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa”, toteaa hankkeen vetäjä, professori Heikki Lehtonen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta. Hän korostaa systeemisen, kokonaisuutta arvioivan tutkimusotteen merkitystä.

Kuluttajien kysyntä muuttaa maataloutta. Esimerkiksi ravinnekierron merkitys ja haasteet korostuvat sääriskien kasvaessa erityisesti kun kotieläintuotteiden kysyntä on edelleen kasvussa. Alueelliset ravinneylijäämät tulee hyödyntää ja ongelmat ratkaista taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla uusien toimintatapojen ja teknologian keinoin.

Tutkimuksessa mallinnetaan ja arvioidaan elintarvikkeiden, erityisesti maitotuotteiden kysynnän kehitystä jo meneillään olevien sosio-ekonomisten muutosten ja kuluttajien arvostusten muuttumisen seurauksena Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Keskeisinä menetelminä on maatila- ja sektoritason taloudellinen mallintaminen, ruokaketjun verkostoanalyysi, tuottavuuslaskelmiin pohjautuva kilpailukykyanalyysi, sekä näistä muodostettava integroitu arviointi.

Hankkeen tuloksia käsitellään erilaisten julkaisujen ohella myös sidosryhmätapaamisissa. Keskeisessä osassa on tutkimusyhteistyö ja tutkijakoulutus venäläisen Luoteis-Venäjän maatalousekonomian tutkimusinstituutin kanssaa (Northwest Research Institute of Agricultural Economics and Organisation of the Russian Academy of Agricultural Sciences).

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »