EN

Merialueiden käyttö muuttuu ilmaston lämmetessä (MARISPLAN)

Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren ekosysteemiin ja käyttöön. Meren pintalämpötila nousee, suolaisuus laskee ja jääpeite vähenee tulevina vuosikymmeninä, jos ilmastonmuutos etenee nykyarvioiden mukaan. Uudessa MARISPLAN-tutkimushankkeessa selvitetään sitä, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Itämereen ja miten meren käyttö muuttuu uusissa olosuhteissa.

Ilmastonmuutos näkyy Itämeressä paitsi lämpötilan ja suolaisuuden myös meriveden korkeuden, ilmanpaineen ja tuuliolosuhteiden muutoksena. Sateisuuden lisääntymisen myötä valuma-alueelta mereen kulkeutuvien ravinteiden ja orgaanisen aineen määrät muuttuvat. Vieraslajien ennakoidaan lisääntyvän ja luontaisten lajien levinneisyyden muuttuvan. Samalla maa- ja metsätalouden, kalastuksen, kalanviljelyn, meriliikenteen, rakentamisen, energiatuotannon ja virkistyskäytön edellytyksen muuttuvat.

Tutkimuksessa käytetään ilmasto-, meri-, valuma-alue- ja ekosysteemimalleja. Se yhdistää ilmastonmuutoksen, valuma-alueiden, meren fysiikan, kemian ja biologian sekä talouden, yhteiskunnan ja ympäristöpolitiikan tutkijoita. Tutkijat selvittävät ympäristöolosuhteiden ja Itämeren lajiston sekä ihmisten toiminnan alueellisia ja ajallisia muutoksia.

Hankkeessa tarkastellaan sitä, miten yhteiskunta voi sopeutua ilmastonmuutokseen merialuesuunnittelua kehittämällä sekä perehdytään merialueiden ja valuma-alueiden suunnittelukäytäntöihin ja politiikkavaihtoehtoihin eri puolilla Suomea ja Itämerta. Merialuesuunnitteluun liittyviä tutkimuksia tehdään käyttäen esimerkkinä Helsingin kaupungin merialuetta ja Selkämeren rannikkoa.

Tutkimus tehdään Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »