EN

Järvet pulassa: Ilmastonmuutoksen vaikutukset rehevöityneiden vesiekosysteemien ekosysteemipalveluihin

Puhdas vesi ja vesivarojen tarjoamat moninaiset ekosysteemipalvelut ovat ihmiskunnan hyvinvoinnin elinehto. Lisääntyvän ravinnekuormituksen seurauksena vesiekosysteemien rehevöityminen on maailmanlaajuinen ongelma. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ravinnekiertoihin ja hydrologisiin prosesseihin heijastuvat ekosysteemien toimintaan, tasapainoon ja veden laatuun.

Tutkimushankkeessa yhdistetään hydrologisia, biologisia ja biogeokemiallisia prosesseja ja niihin ennustettuja lähitulevaisuudessa vaikuttavia muutosuhkia vertaamalla kahden maantieteellisesti erilaisen, mutta toiminnaltaan samanlaisen suuren matalan järven prosesseja. Tutkimusjärvet ovat Säkylän Pyhäjärvi Suomessa ja Taihu-järvi Kiinan kaakkoisosassa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa kattaa järvien rehevöitymishistorian paleolimnologisen ja pitkäaikaisen seurantadatan avulla ja peilaa nykytilaan ja ennusteisiin rehevöitymiskehityksen ja kuormituskehityksen osalta. Tavoitteena on lisätä kahdenvälistä ja kansainvälistä yhteistyötä elintärkeiden vesivarojen kunnostuksen ja suojelun edistämisessä ja turvaamisessa.

Projektin keskeiset tavoitteet ovat: 1) parantaa mahdollisuuksia turvata ekosysteemipalvelut Taihulla ja Pyhäjärvellä myös ilmastonmuutoksen aikana, 2) lisätä tietämystä järvien prosesseista analysoimalla aineistoja, 3) parantaa mahdollisuuksia sopeuttaa kunnostusmenetelmät ilmastonmuutoksen vaatimalle tasolle, ja 4) lisätä akvaattisen tutkimuksen tutkimusyhteistyötä Kiinan ja Suomen välillä. Tavoitteet saavutetaan selventämällä biologisen systeemin pitkänajan muutoksia vertailujärvissä sekä tutkimalla sisäisen kuormituksen merkitystä tuulisuuden muuttuessa ja sen vaikutuksia rehevöitymiseen ja ekosysteemin rakenteeseen. Lisäksi tavoitteisiin päästään arvioimalla vesikasvien tasapainottavaa merkitystä ravinnedynamiikalle ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen aiheuttamassa tilanteessa.

Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä erittäin korkeatasoisten tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimusryhmään kuuluu edustajia Pyhäjärvi-instituutista, Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Nanjing Institute of Geography and Limnology from China (NIGLAS) – tutkimuslaitoksesta. Projekti pyrkii lisäämään pitkäaikaista yhteistyötä ja luomaan ratkaisumalleja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi erityisesti Kiinassa ja Suomessa, mutta myös maailmanlaajuisesti.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »