EN

Ilmastonvaihteluita voidaan ennakoida sopeutumistoimissa (DECADE)

Ilmastonmuutos edellyttää yhteiskunnissa toimia niin ilmastonmuutoksen etenemisen torjumiseksi kuin siihen sopeutumiseksikin. Torjuntatoimet määritellään hallitustenvälisin sopimuksin ja niiden tähtäin on pitkällä, noin 50 – 100 vuoden päässä. Ilmastonmuutokseen etenee kuitenkin vääjäämättä ja siihen tulee näin ollen myös aktiivisin toimin yrittää sopeutua. Sopeutumistoimet tehdään huomattavasti lyhyemmällä, noin 10 – 30 vuoden aikajänteellä. Tämä vastaa tyypillisesti erilaisten investointien kuoletusaikaa, jonka jälkeen seuraa mahdollisesti uusintainvestointi.

DECADE-tutkimuksen hypoteesina on, että vuosikymmenten aikajaksolle laaditut seuraavan sukupolven ilmastoennusteet tulevat olemaan sopeutumistoimien suunnittelussa selvästi nykyisiä ilmastosimulaatioita käyttökelpoisempia. Tämä ajatus perustuu siihen, että nämä "ennusteet" sisältävät ainakin jossakin määrin ennustettavan ilmastosignaalin. Tämä puolestaan saattaa mahdollistaa kustannustehokkaan sopeutumisen ilmastonmuutokseen.

Tässä tutkimuksessa keskitytään energiasektorin sopeutumispäätöksiin ja niiden optimointiin. Tavoitteenamme on:

(1) Tuottaa näyttöä ilmaston vuosikymmenskaalan ennustettavuudesta Pohjoismaiden alueella.

(2) Arvioida energian tuotantoa ja kysyntää vuosikymmenskaalan ilmastonvaihtelun näkökulmasta.

(3) Optimoida kokonaishiilipäästöjen kustannukset rajoitteina toisaalta hiilineutraali energiatuotanto ja toisaalta hiilen varastointi metsäluontoon.

(4) Tuottaa synteesi energiasektorin sopeutumismahdollisuuksista Suomessa.

Tutkimusmenetelminä ja materiaaleina ovat ilmastojärjestelmää kuvaavilla malleilla tuotetut ilmastosimulaatiot, ilmakehän ja biosfäärin havaintotietokannat ja metsien ekosysteemimallit, modernit datalouhinnan menetelmät, historiallinen pohjoismainen energiamarkkinatieto, ja numeeriset energiamarkkinoita kuvaavat mallit. Itse vuosikymmenskaalan ilmastoennusteiden tuotannossa DECADE -hanke luottaa olemassa oleviin monikansallisiin tutkimushankkeisiin, kuten www.mpimet.mpg.de/en >> Science >> Decadal climate predictionswww.metoffice.gov.uk >> Research >> Climate science >> Decadal predictionswww.wcrp-climate.org/decadal

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on leimallisesti päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa. DECADE–hankkeessa on pyritty selkeään ja kompaktiin kysymyksenasetteluun. Konsortiossa yhdistyy vahva luonnontieteellinen ja taloustieteellinen osaaminen.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »