EN

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin – prosessit ja sopeutumisvaihtoehdot maisematasoilla (CLIMES)

Ekosysteemit tuottavat monia ihmisen hyvinvoinnille tärkeitä tuotteita ja palveluita, joita kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Ekosysteemipalveluiden integroitu spatiaalinen mallintaminen on nopeasti kehittyvä tieteenala. Ekosysteemipalveluiden alueellinen arvottaminen tukee maankäyttöä ja luonnonvarojen hoitoa koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi ilmastonmuutos tuo haasteita ekosysteemipalveluiden kestävälle hoidolle, minkä vuoksi tarvitaan sektorikohtaisia sopeutumistoimenpiteitä.

CLIMES on Suomen Akatemian ja Kiinan Tiedeakatemian yhteisesti rahoittama kolmevuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä ekosysteemiprosesseista ja kehittää menetelmiä, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen vaikutusten ja sopeutumisvaihtoehtojen arvonmääritykseen maisematasolla. Hankkeessa työskentelee asiantuntijoita metsä- ja maisemaekologian, maaperä- ja valuma-alueprosessien, vesivarojen ja limnologian, kaukokartoituksen, systeemianalyysin ja mallintamisen sekä ekosysteemipalveluiden arvottamisen aloilta.

Hanke koostuu kenttätutkimuksista, pitkäaikaisaineistojen ja alueellisten aineistojen tilastollisista analyyseistä, mallinnuksesta, paikkatietoanalyyseistä ja ekosysteemipalveluiden määrittämisestä. CLIMES-hankkeessa keskitytään erityisesti vesivaroihin liittyviin ekosysteemipalveluihin sekä maaekosysteemien hiilensidontaan. Tutkimusalueet ovat Yanhen valuma-alue Kiinassa sekä Vanajaveden valuma-alue Suomessa.   

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »