EN

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin riskien hallinta

Hiilen talteenotto ja varastointi (engl. carbon capture and storage, CCS) on suosittu ehdokas ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vaikka valmisteilla oleva ympäristöpoliittinen sääntely sisältää tulevien CCS-laitosten riskien arvioinnin, tutkimustietoa laitosten laajemmista yhteiskunnallisista riskivaikutuksista ei ole tehty. RICCS-hankkeen tavoitteena on parantaa CCS-teknologioiden luotettavuutta, sopeutuvuutta ja hyväksyttävyyttä ottamalla sunniteltujen hankkeiden riskiharkintaan jo varhaisessa vaiheessa mukaan paikalliset asukkaat, CCS-teknologioiden kehittäjät ja päätöksentekijät.

Esimerkkejä CCS:n ennakoiduista riskeistä ovat mm. hiilidioksidin yhtäkkinen vapautuminen pitkäaikaisvarastoista, hiilidioksidin aiheuttama merien happamoituminen, hiilidioksidin vähittäinen vuoto pitkäaikaisvarastoista ja hiilidioksidin kuljetuksen haitat. Vähemmän huomiota saanut riski on CCS-teknologioiden laajamittaisesta käyttöönotosta seuraava lukkiutuminen saastuttaviin fossiilienergiateknologioihin.

CCS:t ovat oivallinen esimerkki nk. uuden sukupolven riskeistä: riskit ovat järjestelmätason riskejä, koska niillä on monimutkaisia sosio-kulttuurisia vaikutuksia, ja niihin sisältyy ongelman hahmottamiseen liittyviä epävarmuuksia, koska CCS-teknologioiden laajempia vaikutusmekanismeja ei tunneta. Uuden sukupolven riskit ovat haasteellisia, koska niiden ympäristövaikutuksia on mahdotonta arvioida puhtaasti näyttöön perustuvalla päättelyllä. Samalla on kuitenkin riittävästi tutkimustietoa antamaan vahvat perusteet jonkinlaisiin varovaisuusperiaatteeseen nojaaviin ympäristöpoliittisiin toimenpiteisiin julkisen edun turvaamiseksi.

Tutkimus pyrkii vastaamaan kolmeen kysymykseen: (1) Miten CCS-teknologioiden eri sidosryhmät mieltävät näihin teknologioihin liittyvät riskit? (2) Mitkä vaiheet CCS-teknologioiden ja niiden sääntelyn kehittämisessä hyötyvät todennäköisesti eniten osallistumiseen perustuvasta riskien ennakkoarvioinnista? (3) Mitä osia kuuluu sellaiseen CCS-teknologioiden riskeistä ennakolta varoittavaan seurantajärjestelmään, joka pohjautuu eri sidosryhmiltä kerättyyn tietoon?

Tutkimus nojaa viiteen tapaustutkimukseen CCS-teknologian kehityskohteissa Alankomaissa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Tutkimusmenetelminä ovat teknologian kehittäjille, päättäjille, ympäristöasiantuntijoille ja suunniteltujen CCS-laitosten paikkakuntien asukkaille tehdyt haastattelut; teknologian ja lainsäädännön kehittymisen seuranta; ja päättäjistä ja sidosryhmistä koostuvat paneelit, joissa suunnitellaan CCS-teknologioihin liittyvien epävarmuuksien seurantaa.

Viimeksi muokattu 17.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »