Kaikki kotona -kirja julkaistiin kirjamessuilla

2.11.2015

Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus -akatemiaohjelman pohjalta kirjoitetun Kaikki kotona? -kirjoituskokoelman julkaisutilaisuus pidettiin Helsingin Kirjamessuilla 22.10. Tilaisuuden juonsi Akatemian tiedottaja, ja yksi kirjan toimittajista, Leena Vähäkylä. Kirjan kaksi muuta toimittajaa ovat professori Jouni Häkli sekä Asumisen tulevaisuus -akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö Risto Vilkko. Julkistamistilaisuudessa panelisteina olivat kaksi kirjan kirjoittajaa Sirpa Tani ja Riitta Granfelt sekä yksi toimittajista Jouni Häkli.

Kirja rakentuu luonnollisesti Asumisen tulevaisuus -ohjelman teemojen ympärille sekä saatujen tulosten esittelyyn. Pääteemoina, niin kirjassa kuin ohjelmassa, ovat asuntomarkkinat ja niiden sääntely, asumisen sosiaalisuus ja elinpiiri sekä asuminen ja yhteiskuntarakenteet. Häkli toikin esille puheenvuorossaan, että Asumisen tulevaisuus -akatemiaohjelma on edistänyt tutkimusta ja tietämystä alalla, joka aikaisemmin on jäänyt taka-alalle. Julkaistu kirja on mielekäs koonti ohjelman teemoista ja se on kirjoitettu yleistajuisesti, sillä asuminen on meitä jokaista koskettava aihe.

Paneelikeskustelussa Sirpa Tani toi esille lasten ja nuorten näkökulman asujina. Asuntoa valitessa huomioidaan esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen sijainnit, mutta usein tämä on vain aikuisen näkökulma. Lapset ja nuoret viettävät aikaa myös puolijulkisissa ja julkisissa tiloissa, jolloin heidän elinpiirinsä ei rajoitu vain kotiin. Rakentamisessa nuoret huomioidaan pääsääntöisesti erillisillä tiloilla.

Riitta Granfelt puolestaan nostaa esille asunnottomuuden Suomessa. Viime marraskuussa Suomessa oli noin 7000 asunnotonta, joista 2500 oli pitkäaikaisasunnottomia. Leena Vähäkylää kiinnosti asunnottomien majoittuminen, sillä Suomessa asunnottomuus ei ole juurikaan näy. Granfeltin mukaan Suomessa asunnottomat majoittuvat usein ystävien tai sukulaisten luona, eivät niinkään kaduilla. Asunnottomuuden syiksi hän mainitsi muun muassa eriarvoisuuden, erilaiset kriisit sekä psykososiaaliset ongelmat. Granfelt kertoi omasta hankkeestaan, jossa ”asunto ensin” -periaate on saatu hyväksytyksi malliksi Suomessa. Perusajatuksena on, että jokaisella on oikeus asuntoon, jonka jälkeen voidaan puuttua muihin mahdollisiin ongelmiin. Mallissa tärkeää on asunnon pysyvyys ja pyritään pois tilapäisratkaisuista. Granfeltin mukaan tämä malli on jo vähentänyt asunnottomuutta noin 30 prosenttia.

Mielenkiintoisen paneelikeskustelun päätteeksi oli aikaa yleisökysymykselle, jossa tiedusteltiin, miten demokratia ja kansalaisvaikuttaminen voitaisiin huomioida paremmin kaupunkisuunnittelussa. Sirpa Tani kertoi, että lapset ja nuoret on jo otettu mukaan kaupunkisuunnitteluun esimerkiksi koulujen ja sen lähialueiden suunnittelussa. Haasteena on, että suunnitelmien toteutuminen vaatii aikaa, jolloin lapset eivät välttämättä näe konkreettisia tuloksia.

Jouni Häkli kokosi yhteen kirjan annin, joka tuo esille asumisen merkityksen arkielämässämme, niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Kirja antaa eväitä tarkastella asumista myös kestävän kehityksen kannalta, sillä siinä käsitellään aihetta niin sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta.  

Teksti ja kuva: Hilla Lempiäinen

Viimeksi muokattu 2.11.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »