EN

Vesiekosysteemien hoito muuttuvissa ympäristöoloissa: paradigmamuutosten vaikutukset (AQUADIGM)

Ilmastomallit ennustavat merkittäviä muutoksia ilmasto-olosuhteissa. Vesiekosysteemien tutkimuksessa nämä muutokset vaativat monien pitkäaikaisten paradigmojen perusteellista uudelleentarkastelua. Järvien eri hallintamenetelmien paikkansapitävyyttä on siksi arvioitava uudelleen. Päätöksentekoon ja kansalaisten ympäristöasenteisiin liittyvillä paradigmoilla on vaikutusta myös vesien tutkimukseen ja hallintaan, ja ne voivat hidastaa tai estää uusien tutkimustulosten soveltamista hallintaan.

AQUADIGM-konsortio tutkii paradigmojen paikkansapitävyyttä järvien ekosysteemien toiminnassa ja hallinnassa. Tavoitteena on arvioida happivajeen merkityksen paradigmoja sisäisen fosforikuormituksen säätelyyn (osahanke 1, J. Horppila) ja keinotekoisen ilmastuksen vaikutusta hallintavälineenä (osahanke 2, J. Horppila). Lisäksi tutkitaan paradigmojen muutosten mahdollisia esteitä (osahanke 3, I. Massa) ja niiden vaikutusta hallintaan ja päätöksentekoon tulevaisuudessa (osahanke 4, P. Tapio).

Konsortio muodostaa uuden tieteidenvälisen tutkimusryhmän, joka lisää eri tutkimusalojen välistä ymmärtämystä. Osahankkeessa 3 määritellään nykyisten paradigmojen perustana olevia seikkoja ja hankitaan paradigmojen muutoksiin tarvittavaa tietoa selvittämällä paradigmojen syntyä ja kestävyyttä dokumenttien analysoinnin ja haastattelujen avulla. Osahankkeessa 1 tutkijat keräävät päivitettyä tietoa järvistä ja arvioivat järvien hapettomien alueiden sisäistä fosforikuormitusta (alusvesien fosforikasaumat) ja vertaavat sitä veden laadun parametreihin ja itsenäisesti arvioituun fosforin sisäiseen kokonaiskuormitukseen (retentiomallit ja uudet sedimenttitiedot).

Osahankkeen 2 tutkijat selvittävät niitä olosuhteita, jotka mahdollistavat onnistuneen ilmastuksen. Tutkimusta tehdään hapetetuista järvistä saatujen meta-analyysitietojen ja käynnissä olevan ilmastushankkeen kenttätutkimusten avulla. Osahanke 4 tutkii hallintastrategioiden mahdollisia muutoksia asiantuntijaselvitysten ja sidosryhmätyöpajojen avulla, jotka hyödyntävät uusinta tietoa ja osahankkeiden 1 ja 2 tutkimustuloksia. Hanke hyödyntää myös osahankkeen 3 selvittämää tietoa paradigmojen esteistä ja tuottaa skenaarioita uusien hallintastrategioiden vaikutuksista.

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »