EN

Veden sosiaaliset ja kulttuuriset tilat: Muuttuvat arvot ja representaatiot

Tutkimusprojektissa perehdytään veden kulttuurisiin, sosiaalisiin ja historiallisiin merkityksiin ja niiden ympäristöämme muuttaviin vaikutuksiin. Hankkeessa selvitetään kielen, kirjallisuuden, kulttuurin, historian, tekniikan ja ympäristötieteiden näkökulmasta, mitä vesi on merkinnyt ihmisille eri aikoina ja eri paikoissa, miten vesi koetaan arjessa sekä miten vesi on esitetty kielessä, kirjallisuudessa ja muissa kulttuurin tuotteissa. Tutkimusaineistoa kootaan Itämeren alueen maista, Venäjältä, USA:sta ja erityisesti Suomesta.

Tutkimuksessa perehdytään muun muassa siihen, miten kulttuuriset diskurssit suhtautuvat veden elämää ylläpitävään merkitykseen, ja millä tavoin nämä diskurssit myötävaikuttavat vesisuhteeseemme. Tutkijoita kiinnostaa myös, miten erilaisia vesitiloja luodaan kulttuurisissa teksteissä, ja miten sekä kuvitellut että todelliset veteen liitetyt tilat toimivat ja muotoutuvat vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäksi hankkeessa selvitetään sitä, minkälaisia muutoksia vedelle annetuissa merkityksissä ja arvoissa on tapahtunut vettä käsittelevässä tekstuaalisessa ja visuaalisessa kuvastossa. Tutkimuksen kohteena ovat teknologisten innovaatioiden kulttuuriset implikaatiot, ja veden kulttuurinen rooli erityisesti yhteiskunnallisten mullistusten aikoina esimodernista historiasta jälkimoderniin.

Tutkimuksen tavoitteena on veteen liitettyjen arvojen ja merkitysten, mahdollisuuksien ja uhkakuvien kriittinen uudelleenarviointi monitieteisestä näkökulmasta. Kokoavana kuvana on veden ymmärtäminen kulttuurisena tilana, joka on sidoksissa historiaan, kulttuuriin, kieleen, teknologiaan ja taiteellisiin esityksiin. Projektin tavoitteena on lisätä tietoa vesimyyteistä, symboleista ja metaforista osana ikiaikaista kulttuuria rakentavaa kognitiivista järjestelmää, vahvistaa kulttuurista kompetenssia osana veden kestävän kehityksen tavoitetta sekä kehittää metodista vuoropuhelua kirjallisuus-, kieli- ja kulttuuritieteiden sekä historia-, ympäristö- ja insinööritieteiden välillä. Tutkimuksella on kolme keskeistä näkökulmaa: 1) vesi kuviteltuna tilana, 2) vesipalvelut arjen tilana ja 3) vesitilojen kulttuuriset ja sosiaaliset arvot: Yhteydet ja rajat Itämeren alueella.

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »