Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuus, tasapuolisuus ja osallistuminen vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla (ENJUSTESS)

ENJUSTESS-hankkeessa tutkitaan ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumista vesiympäristöjen käytön, saavutettavuuden ja suunnittelun näkökulmista Helsingin seudulla. Hankkeen tavoitteena on ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumisen kartoittaminen, vesiympäristöjä uhkaavien tekijöiden ja konfliktien jäljittäminen sekä kaupunkiympäristön vesialueista muodostuvan nk. sinirakenteen suunnittelun ja hallinnan menetelmien kehittäminen. Tarkasteltaviin vesistöjen ja rantojen tarjoamiin kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin lukeutuvat virkistyskäyttö kuten uiminen, virkistyskalastus ja melonta sekä esteettiset ja maisemalliset hyödyt. Monitieteinen ENJUSTESS-konsortio toteuttaa hankkeessa neljä osakokonaisuutta:

Ympäristöoikeudenmukaisuus ja sinirakenne kaupunkikehityksessä -osahankkeessa tutkitaan vesiin liittyvien kulttuuristen ekosysteemipalveluiden saavutettavuutta sosioekonomisessa kontekstissa sekä tulevien muutospaineiden vaikutusta sinirakenteen saavutettavuuteen. Lisäksi tarkastellaan sinirakenteen roolia ja asemaa kaupunkikehityksessä ja -suunnittelussa sekä tarkastellaan ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumista hallinnon prosesseissa.

Kaupunkialueen pienvesien sosio-ekologiset yhteydet -osahankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kaupunkipienvesien sosiaalis-ekologisista kytköksistä, keskittyen erityisesti kaupunkipuroihin ja -lampiin liittyviin kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin. Osahankkeessa tutkitaan kaupunkipienvesien tarjoamien kulttuuristen ekosysteemipalveluiden levinneisyyttä, saatavuutta ja mahdollisia uhkia sekä kyseisten ekosysteemipalveluiden huomiointia kaupunkisuunnittelussa.

Kaupungin vesialueiden käyttö ja koettu laatu -osahankkeessa tarkastellaan kaupungin vesialueiden merkityksiä ja käyttöjä sekä ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumista asukkaiden arjessa hyödyntämällä erityisesti PehmoGIS-menetelmää. Tutkimuksessa tarkastellaan vesialueiden käyttömahdollisuuksien ja kokemuksellisten laatutekijöiden saavutettavuuden jakautumista ja esteitä, sekä eri käyttäjäryhmien vaihtelevia tarpeita ja mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen.

Vesivarojen ekosysteemipalveluiden hallinnan keinot -osahankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää Helsingin seudulle vesiin liittyvien kulttuuristen ekosysteemipalveluiden hallintajärjestelmä, joka ottaisi nykyistä paremmin huomioon tasapainon taloudellisen kehityksen ja ympäristöoikeudenmukaisuuden välillä. Osahankkeen tutkimuskohteena ovat pääasiassa Australiassa ja Hollannissa omaksutut vesialueiden suunnittelujärjestelmät (MSP).

Lisää hankkeen www-sivuilla: http://www.syke.fi/projects/enjustess

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »