EN

Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE-konsortio)

Tutkimushankkeessa pureudutaan tasa-arvon toteutumiseen kuntien päivähoito- ja esiopetuspalveluissa sekä lastenhoidon tukien järjestelmässä. Hankkeessa analysoidaan, miten nykyinen palvelujärjestelmä ja sen kunnallinen vaihtelu suuntaavat vanhempien lapsen hoidon ratkaisuja ja tämän myötä lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Samalla kun lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä, valtio ja lukuisat kunnat tukevat kotihoitoa ja muita kunnallisten palvelujen ulkopuolisia hoitomuotoja taloudellisin tuin. Käytännössä hoitopalvelujen järjestämisessä ja lastenhoidon tuissa onkin huomattavia eroja kuntien välillä. Hanke selvittää alueellista sekä perheiden, vanhempien ja lasten välistä tasa-arvoa. Tutkimus toteutetaan kymmenen kunnan alueella monimenetelmäisenä seurantatutkimuksena. Yhteistyössä kuntien kanssa pyritään konkreettiseen palvelujen kehittämiseen. Muita yhteystyötahoja ovat muun muassa Kuntaliitto ja Lapsiasiainvaltuutettu.

Tilannekuvaraportti 2015

Lisätietoja

Konsortion johtaja
Yliopistotutkija Maarit Alasuutari
Jyväskylän yliopisto
maarit.alasuutari@jyu.fi

www.jyu.fi/childcare

Viimeksi muokattu 1.3.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »