SV EN

Tasa-arvoinen yhteiskunta

Tutkimusohjelmassa perehdytään tasa-arvoon ja sen edistämiseen. Siinä rahoitetaan tutkimusta, joka hakee ratkaisuja peruspalvelujen ja etuusjärjestelmän uudistamiseen. Tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan vastauksia siihen, mitkä ovat eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja nyky-Suomessa, ja miten tasa-arvoa voidaan edistää peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistamisen yhteydessä. Niin ikään odotetaan näkemyksiä siihen, millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat innovatiivista kokeilutoimintaa, kokeiluista oppimista ja instituutioiden muutosta siten, että lopputuloksena on kokonaisuutena onnistunut peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistaminen. Tutkimusryhmiltä edellytetään ehdotuksia myös siihen, miten parhaiten huolehditaan siitä, että yksilö-, ryhmä- ja instituutiotasolla on käytettävissä ne kyvykkyydet ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat sopeutumisen peruspalvelu- ja etuusjärjestelmän uudistukseen tasa-arvoisesti. 

Hankkeet:

Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE-konsortio)
Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto, konsortion johtaja
Kirsti Karila, Tampereen yliopisto
Katja Repo, Tampereen yliopisto
Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WEALL-konsortio)
Marjut Jyrkinen, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
Anna-Maija Lämsä, Jyväskylän yliopisto
Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto
Charlotta Niemistö, Hanken

Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA-konsortio)
Mikko Niemelä, Turun yliopisto, konsortion johtaja
Hannu Ruonavaara, Turun yliopisto
Juho Härkönen, Stockholm University
Anita Haataja, Kela
Jouko Verho, Kela
Johanna Kallio, Turun yliopisto
Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jenni Blomgren, Kela
Jaana Martikainen, Kela
Olli Kangas, Kela
Helena Blomberg, Helsingin yliopisto

Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (PSE-konsortio)
Tuomas Pekkarinen, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, konsortion johtaja
Jukka Vuori, Työterveyslaitos
Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto
Kristiina Huttunen, Aalto-yliopisto
Jan Wieland, Walter ry

Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP-konsortio)
Matti Tuomala, Tampereen yliopisto, konsortion johtaja
Jukka Pirttilä, Tampereen yliopisto
Sakari Heikkinen, Helsingin yliopisto
Markus Jäntti, Stockholm University
Jari Vainiomäki, Tampereen yliopisto
Olli Kangas, Kela

Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ARTSEQUAL-konsortio)
Heidi Westerlund, Taideyliopisto, konsortion johtaja
Eeva Anttila, Taideyliopisto
Lauri Väkevä, Taideyliopisto
Kai Lehikoinen, Taideyliopisto
Sari Karttunen, Cupore
Pia Houni, Työterveyslaitos

Viimeksi muokattu 21.12.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »