Rahoitus ohjelmajohtajan tehtävään STN:n Turvallisuus verkottuneessa maailmassa ja Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmille

1.6.2016
25.8.2016
Käsittelyssä

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) vuoden 2016 Turvallisuus verkottuneessa maailmassa ja Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmille haetaan yhtä, osa-aikaista (50 %) ohjelmajohtajaa ajalle 1.10.2016–31.3.2019.

Ohjelmajohtaja toimii ohjelmien johtajana ja koordinaattorina sekä edistää toiminnallaan myös ohjelmien välistä yhteistyötä. Hän edustaa ohjelmia ja toimillaan integroi ohjelmien hankkeita yhteen yhdeksi ohjelmalliseksi kokonaisuudeksi. Hän vastaa ohjelmien yhteisestä toiminnasta sekä ohjelmien vuorovaikutustoimenpiteiden kehittämisestä yhdessä strategisen tutkimuksen yksikön (STY) kanssa. Vastuisiin kuuluvat myös ohjelmatoiminnan raportointi STY:lle ja STN:lle.

Ohjelmajohtajalta vaaditaan vahvaa substanssiosaamista ohjelmien alueelta ja laajaa näkemystä kansallisista ja kansainvälisistä yhteistoimintamahdollisuuksista. Häneltä edellytetään myös kykyä luoda hyvä keskusteluyhteys ministeriöiden ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Valittavan henkilön tulee olla professorin tai dosentin tasoinen. Hakijalta edellytään puoltokirjeitä Turvallisuus verkottuneessa maailmassa ja Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmien konsortioiden johtajilta.

Ohjelmajohtajan tehtävän palkkakustannusten rahoitus on 7 200 euroa kuukaudessa. Se myönnetään taustaorganisaatiolle, johon ohjelmajohtajan tulee olla palvelussuhteessa. Myönnettävä rahoitus on täysimääräistä, kokonaiskustannusmallin mukaista. Se noudattaa hakijan taustaorganisaation yleiskustannuskertoimia, henkilösivukuluja ja tehollista työaikaa. Lisäksi voidaan myöntää rahoitusta koordinaatiotoiminnan menoihin enintään 50 000 euroa rahoituskaudelle.

Hakemukset jätetään Suomen Akatemian verkkoasioinnin kautta (www.aka.fi àverkkoasiointi) 25.8.2016 klo 16.15 mennessä. Määräaika on ehdoton.

Viimeksi muokattu 1.9.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »