SV EN

Rahoituksen käyttö

Rahoituksen käytön sivustolla on ohjeistus rahoitusta saaneelle tutkijalle ja tutkimuksen suorituspaikalle. Akatemian myöntämää tutkimusrahoitusta saa käyttää ainoastaan rahoituspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.

Akatemia myöntää tutkimusmäärärahan käytettäväksi hakijan johtamaan tutkimushankkeeseen, kuten tutkimussuunnitelmassa on esitetty. Tutkimustyö tehdään hakemuksessa mainitussa suorituspaikassa. Myönnettyä summaa ei voi ylittää. Rahoitus ei ole menolajeittain sitova ellei erityisehdoissa toisin mainita.

Tutkimusmäärärahojen käyttämisessä, maksamisessa ja valvonnassa noudatetaan valtion talousarviosta annettua lakia ja asetusta, lakia julkisista hankinnoista ja asetusta valtion hankinnoista, valtion talousarviota, sen soveltamismääräyksiä ja muita valtion varojen käyttöä koskevia yleisiä säännöksiä ja määräyksiä. Määrärahan käytössä noudatetaan Akatemian asettamia ehtoja sekä suorituspaikassa voimassa olevia määräyksiä. Valtionavustuslain piirissä olevien organisaatioiden rahoituksessa noudatetaan valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä.

Suorituspaikka ja vastuullinen johtaja vastaavat siitä, että rahoitus käytetään päätöksen sekä säännösten ja määräysten mukaan.

Viimeksi muokattu 19.9.2014
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »