SV EN

Japani: tutkijoiden liikkuvuus ja seminaarit

Syyskuussa voi hakea tutkijoiden liikkuvuusapurahoja Japanin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta ja yhteisseminaareja varten. Tutkijoiden liikkuvuutta on rahoitettu Japan Society for the Promotion of Science:n (JSPS) kanssa vuodesta 1988. JSPS-yhteistyö kattaa kaikki tieteenalat lääketieteellistä tutkimusta lukuun ottamatta.

Suomen Akatemian apurahat tutkijoille Japaniin

 • Apuraha myönnetään väitelleelle tutkijalle Japanin yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta varten
 • Apurahan kesto voi olla 7–360 vrk
 • Apuraha kattaa oleskelukustannukset sekä lisäksi korvataan edestakainen lentomatka kotipaikkakunnalta Suomessa määränpäähän Japanissa. Ulkomaan apurahan mitoitusohje.
 • Tutkijan tulee huolehtia sairausvakuutuksestaan apurahakaudella

 

Japan Society for the Promotion of Science:n Post Doctoral Fellowship Japaniin

 • Väitelleelle tutkijalle
 • Väitöksestä ei saa olla kulunut yli kuutta vuotta ennen 1.4. 2019
 • Apurahan kesto 12–24 kk, apurahakausi tulee aloittaa 1.4.–30.11.2019
 • Jos tutkija ja perhe (puoliso ja alaikäiset huollettavat) ovat ulkomailla vähintään kuusi kuukautta, perheen matkakuluihin voi hakea rahoitusta Akatemiasta. Rahoitus perheenjäsenten kaikkiin matkakuluihin (meno-paluu) haetaan yhdellä kertaa hakemuksen kohdassa ”Kustannusarvio”. Perheenjäsenten nimet, iät ja suhde hakijaan tulee luetella hakijan CV:n lopussa (esim. Anna, 5v, tytär).

Hakemuksen liitteet:

 • Hakemuksen tärkein osa on, joka jätetään verkkoasioinnissa liitteeksi kohtaan ”Liikkuvuushakemuksen tutkimussuunnitelma”. Hakemukseen ei liitetä mitään muuta tutkimussuunnitelmaa.
 • Japanilaisen isäntälaitoksen (yliopiston tai tutkimuslaitoksen) kutsu
 • Hakijan nykyisen tai edellisen ohjaajan/työnvalvojan allekirjoittama suosituskirje (ei tulevan japanilaisen isännän allekirjoittama)
 • Kopio hakijantohtorintutkintotodistuksesta. Jos tutkintoa ei vielä ole suoritettu, hakijan tulee liittää laitoksen johtajan allekirjoittama kirje, jossa mainitaan päivämäärä, jolloin hakija virallisesti saa tutkintotodistuksen

Kaikki asiakirjat on oltava englanniksi tai japaniksi. Jos alkuperäinen asiakirja ei ole englanninkielinen, tulee asiakirjan englanninkielinen käännös liittää hakemukseen (saa olla isännän tai hakijan käännös). 

Hakijan tulee huolehtia sairausvakuutuksestaan apurahakaudella.

Akatemia suorittaa hakemusten välisen karsinnan ja valitsee yhden ehdokkaaksi JSPS:lle. Akatemia ottaa ehdokkaaseen yhteyttä tammikuun 2019 aikana ja sopii varsinaisen hakemuksen toimittamisesta Akatemiaan. Ehdokkaan tulee voida sitoutua lähtöpäätökseen viimeistään tammikuussa, koska Akatemia voi ehdottaa vain yhtä tutkijaa JSPS Fellowship -apurahan saajaksi eikä varasijoja ole.

Varsinainen hakemus (JSPS:n hakulomake, kaikki 6 sivua, ohjeistus) tulee toimittaa Akatemian kirjaamoon kahtena kappaleena. Kaikkien asiakirjojen (hakulomakkeen ja liitteiden) tulee olla alkuperäisiä (tutkintotodistusta lukuun ottamatta).

JSPS hyväksyy tai hylkää Akatemian ehdokkaan.

JSPS kattaa seuraavat kulut Fellowship-apurahana:

 • Hakijan edestakaisen lentomatkan kotipaikkakunnalta Suomessa Japanissa
 • Kuukausiapurahan 362,000 ¥ (noin 2880 €)
 • Muuttoavustuksen 200,000 ¥ (noin 1442 €)

Yhteisseminaariin osallistuminen Japanissa

Akatemia pyrkii tukemaan seminaarirahoituksella suomalaisten tutkijoiden uusia yhteistyöavauksia japanilaisten kanssa.

Suomalainen tutkija voi hakea henkilökohtaista apurahaa Japanissa järjestettävään suomalais-japanilaiseen seminaariin osallistumista varten. Myönnetty rahoitus on aiemmin ollut keskimäärin 2700 euroa per osallistuja.

Apurahaa voi hakea matka- ja oleskelukustannusten kattamiseksi. Apurahaa ei voi hakea mahdollisiin seminaarin osallistumismaksuihin. Hakijan tulee valita verkkoasioinnissa haun nimi ”Liikkuvuus Suomesta”. Kohdassa ”Tutkimushankkeen nimi” tulee merkitä selkeästi, että kyseessä on suomalais-japanilainen yhteisseminaari.

Huom! JSPS:n hakuaika japanilaisille suomalais-japanilaisten yhteisseminaarien järjestämiseksi päättyy jo 5.9.2018.

Akatemia ja JSPS sopivat yhdessä enintään kahden yhteisseminaarin rahoittamisesta Suomessa tai Japanissa.

Seminaari voi ajoittua ajalle 1.4.2019-31.3.2020

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Päivitetty ansioluettelo/CV, joka liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa "Henkilötiedot/CV"
 • Julkaisuluettelo
 • Tutkimussuunnitelma, joka kuvaa lyhyesti tutkimuksen sekä sisältää alustavan seminaariohjelman ja selvittää, miten seminaari liittyy kyseessä olevaan tutkimukseen. Lisäksi hakijan tulee kuvailla oma roolinsa seminaarissa (kutsuttu puhuja, muu esiintyjä, osallistuja).

Yhteisseminaarin järjestäminen Suomessa

Suomalaisen tutkimusryhmän johtaja voi hakea määrärahaa suomalais-japanilaisen yhteisseminaarin kohtuullisiin järjestelykuluihin Suomessa. Myönnetty rahoitus on aiemmin ollut keskimäärin 10 000 euroa per seminaari.

Hakijan tulee valita verkkoasioinnissa haun nimi ”Liikkuvuus Suomeen”. Kohdassa ”Tutkimushankkeen nimi” tulee merkitä selkeästi, että kyseessä on suomalais-japanilainen yhteisseminaari.

Huom! JSPS:n hakuaika japanilaisille suomalaisten järjestämiin yhteisseminaareihin osallistumiseksi päättyy jo 5.9.2018.

Akatemia ja JSPS sopivat yhdessä enintään kahden yhteisseminaarin rahoittamisesta Suomessa tai Japanissa.

Seminaari voi ajoittua ajalle 1.4.2019-31.3.2020

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Päivitetty ansioluettelo/CV, joka liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa "Henkilötiedot/CV"
 • Julkaisuluettelo
 • Tutkimussuunnitelma, joka kuvaa  lyhyesti tutkimuksen sekä sisältää alustavan seminaariohjelman ja selvittää, miten seminaari liittyy kyseessä olevaan tutkimukseen. Lisäksi tulee eritellä budjetti (esim. kokoustilan vuokra, kahvitarjoilu, painatus- ja postituskulut)

 

Lisätietoja

tiedeasiantuntija
Ulla Ellmén
p. 029 533 5011

kv-suunnittelija
Kristiina Helansuo (liikkuvuus)
p. 029 533 5022

etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 23.8.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »