SV EN

Rahoituspäätösten perusteet

Suomen Akatemia myöntää tutkimusrahoitusta parhaille tutkijoille, tutkimusryhmille ja lupaavimmille nuorille tutkijoille. Rahoituspäätökset tehdään tieteellisissä toimikunnissa, strategisen tutkimuksen neuvostossa, infrastruktuurikomiteassa tai jaostoissa. Rahoituspäätökset perustuvat tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden arviointiin. Strategisen tutkimuksen päätöksissä huomioidaan myös tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys. Rahoitus myönnetään määräajaksi.

Akatemian tutkimusrahoituspäätösten lähtökohtana on mahdollisimman korkea tieteellinen laatu. Tämän takaamiseksi hakemusten arvioinnissa hyödynnetään ulkopuolisia tieteellisiä asiantuntijoita.

Päätösten perusteet ovat Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjassa. Akatemia soveltaa rahoitettavien hankkeiden valinnassa viittä arviointiperustetta:

 1. tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
 2. hakijan tai tutkimusryhmän pätevyys
 3. tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 4. tutkimuksen yhteistyösuhteet
 5. tutkimushankkeen merkitys ammattimaisen tutkijan uran edistämiselle ja tutkijankoulutukselle 

Rahoitettavan hankkeen tulee hyödyttää suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä.

Korkeaan tavoitetasoon ja uusiin avauksiin pyrkiviin tutkimushankkeisiin sisältyy epäonnistumisen riski. Hakemuksia arvioitaessa sekä rahoituspäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tämä ei estä myönteistä päätöstä. Tavoitteena on antaa mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen uusiutumiskykyä.

Rahoituspäätöksiä tehtäessä huomiota kiinnitetään myös muihin Akatemian hyväksymiin tutkimuspoliittisiin tavoitteisiin. Rahoitettavan hankkeen tulee esimerkiksi

 • edistää nuorten ja naisten tutkijanuraa
 • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tutkimuksessa
 • kehittää luovia tutkimusympäristöjä
 • edistää tutkimuksen monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä
 • kansainvälistää tutkimusta
 • toteuttaa laajempia tutkimuskokonaisuuksia
 • huomioida akatemiaohjelmien ja strategisen tutkimuksen ohjelmien erityistavoitteet
 • tukea huippuyksiköitä

 

Akatemia kiinnittää huomiota hakijan tutkimusympäristön laatuun, hankkeen tutkimusympäristöään vahvistavaan vaikutukseen sekä hankkeen vastuullisen johtajan taitoon ja kokemukseen tutkimushankkeen johtamisessa. Lisäksi Akatemia huomioi hakijan käytössä olevan Akatemialta tai muualta saadun tutkimusrahoituksen sekä sen, miten hankkeen vastuullinen johtaja ja tutkimusryhmä ovat osoittaneet kykenevänsä hallitsemaan tutkimusvaroja.

Hakemuksista päätettäessä Akatemia huomioi hyvän tieteellisen käytännön sekä aineettomat oikeudet. Vastuullisen tutkijan on tarvittaessa selvitettävä hakemuksensa tutkimussuunnitelmassa, miten tutkimushankkeessa on otettu huomioon eettiset kysymykset. 

Hyvä tietää rahoitusten päätöksenteosta

Viimeksi muokattu 8.3.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »