SV EN

Kysymyksiä ja vastauksia toimikuntauudistuksesta

Suomen Akatemian toimikuntajärjestelmää uudistetaan. Miksi on päädytty ehdottamaan kolmea toimikuntaa nykyisen neljän toimikunnan sijasta?

Tieteen uusien avausten tunnistaminen ja monitieteisen tutkimuksen mahdollisimman hyvä tukeminen edellyttävät joustavuutta ja mahdollisuutta toimia monipuolisesti myös eri tieteenalojen rajapinnoilla. Siksi kesäkuussa 2017 Akatemian hallitus linjasi, että siirtyminen neljän toimikunnan mallista kolmeen toimikuntaan vähentäisi toimikuntien välisiä raja-aitoja, laajentaisi niiden toiminta-aluetta ja edistäisi tutkimuksen uudistumista sekä toimikuntien toimialoilla että niiden väliin jäävillä tutkimusalueilla.

Mitkä ovat tulevat kolme toimikuntaa?

Jos Suomen Akatemiaa koskeva lakiehdotus hyväksytään eduskunnassa, 1.1.2019 alkaen Akatemian tieteelliset toimikunnat ovat Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY), Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) ja Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT).

Miten uusien toimikuntien jäsenten valinta tapahtuu?

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia, tiedeakatemioita, ministeriöitä, muita tutkimusrahoittajia ja tiedeyhteisöä tekemään perusteltuja ehdotuksia Akatemian toimikuntien jäseniksi. Myös edellytykset täyttävät yksittäiset henkilöt voivat asettua itse ehdolle. Ehdokasasettelu kaudelle 2019–2021 on avattu 5.3. ja ehdotukset pyydetään lähettämään ministeriöön 16.4. mennessä. Toimikuntien toimikausi on kolme vuotta. Tietoa OKM:n avaamasta ehdokasasettelusta verkkosivuilla.

Minkälaisia tehtäviä toimikunnan jäsenillä on?

Toimikunnan jäsenten tärkeimmät tehtävät ovat

  • toimikunnan tiedepoliittisten linjausten laatiminen ja toimikunnan toiminnan suunnittelu
  • tutkimusrahoituksesta päättäminen ja rahoituksen tuloksellisuuden seuraaminen
  • tutkimusalojen kehityksen ennakointi
  • toiminta Akatemian työryhmissä, akatemiaohjelmien ohjausryhmissä ja tutkimusinfrastruktuurikomiteassa
  • kansallinen ja kansainvälinen rahoittaja- ja sidosryhmäyhteistyö.

Lisätietoa toimikuntien ja niiden jäsenten tehtäväkentästä verkkosivuilla.

Jääkö joku tieteenala nyt pienemmälle huomiolle rahoituksessa, kun toimikuntien määrä vähenee?

Toimikuntien lukumäärä ei määrittele sitä, kuinka paljon rahoitusta Akatemian hallitus vuosittain osoittaa kullekin toimikunnalle käytettäväksi. Akatemian vuosikellon mukaisesti hallitus linjaa syyskuussa toiminnan ja talouden suunnitelmassaan (TTS) vuosille 2020–2023 toimikuntien rahoitusosuuksia ja vuoden 2019 toimikuntakohtaisesta tutkimusrahoituksesta se päättää 6.11.2018 kokouksessaan.

Milloin muutos vaikuttaa tutkijaan ja hakuihin?

Mikäli eduskunta päättää akatemialain uudistamisesta ja valtioneuvoston asetuksella säädetään kolmen toimikunnan malliin siirtymisestä vuoden 2019 alussa, Akatemiassa on oltava valmiina uusien säädösten toimeenpanoon jo syksyn 2018 haussa. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että hakijat voisivat osoittaa hakemuksensa Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalle (BTY-toimikunta), Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalle (LT-toimikunta) tai Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle (KY-toimikunta). Hakuilmoitus julkaistaan viimeistään heinäkuun alussa.

Mistä tiedän, mihin toimikuntaan jatkossa osoitan hakemukseni?

Itselleen sopivinta toimikuntaa pohtivan tutkijan kannattaa tarkastella toimikuntien toimialoja laajasta näkökulmasta ja samalla huomata, että tutkimushakemuksen jättövaiheessa hän voi edelleen valita sähköisessä asiointijärjestelmässämme (SARA) viisi omaa tutkimustaan parhaiten kuvaavaa tutkimusalaa. Toimialaluokitus kolmen toimikunnan mallin mukaan.

Järjestämme hakemuksille parhaan mahdollisen arvioinnin ja jokainen hakemus arvioidaan sen sisällölle ja tutkimusaloille sopivammassa paneelissa. Toimikunta ottaa päätöksenteossaan aina huomioon myös tieteenalojen erilaiset perinteet ja arviointikäytänteet. Aiomme myös jatkaa jo nykyisin käytössä olevaa arviointitapaa, jossa tarvittaessa hakemus arvioidaan toimikuntien yhteisessä paneelissa.

Onko muutoksia tulossa myös hakemusten arviointikäytäntöihin?

Parhaillaan kokeilemme myös erilaisia malleja, joissa paneelit hakemusten arvioinnin lisäksi asettaisivat arvioimansa hakemukset myös paremmuusjärjestykseen. Toimikunnan toimivalta ei kuitenkaan kapene vaan jatkossakin se tekee omat päätöksensä linjausten ja arvioinnin tulosten pohjalta. Hakijalle kuvataan nykyiseen tapaan toimikunnan päätöksenteon keskeiset perusteet hakemuksen päätösilmoituksessa.

Monivuotisista tutkimusmäärärahahakemuksista Suomen Akatemia pyytää tieteellisen asiantuntijapaneelin kirjallisen lausunnon tai vähintään kaksi ulkopuolista kirjallista arviointia henkilöiltä, jotka ovat arvostettuja tutkijoita alallaan. Rahoituspäätökset tekevät tieteelliset toimikunnat, strategisen tutkimuksen neuvosto, tutkimusinfrastruktuurikomitea tai eri jaostot rahoitusmuodon mukaan.

Viimeksi muokattu 20.4.2018
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »