Sami Borg: Avoin tiede edellyttää muutosta meritoitumisessa

Sami Borg: Avoin tiede edellyttää muutosta meritoitumisessa

6.10.2015
Sami Borg on Tampereen yliopiston erillisyksikkönä toimivan Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja. Tietoarkisto on saanut palvelujensa kehittämiseen rahoitusta useista FIRI-hauista. 

Osallistuin hiljan puhujana kahteen Suomen Akatemian ja Tekesin asiantuntijoille järjestettyyn koulutustilaisuuteen avoimen tieteen edistämisestä. Koulutuksen järjesti opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke ja sen pääteemoja olivat tutkimusjulkaisujen ja tutkimusdatan avoimen saatavuuden lisääminen. Esitykset tulevat nähtäville Avointiede.fi-sivuston koulutus-osioon.

Itselleni jäi tilaisuuksista hyvin myönteinen vaikutelma. Isojen tutkimusrahoittajiemme organisaatioissa on joko jo ryhdytty asiassa toimenpiteisiin tai tukitoimia ollaan suunnittelemassa aktiivisesti. Suomen Akatemia on hiljattain koonnut omat suosituksensa Avoin tiede -sivustolleen ja myös Tekes tulee lähiaikoina vahvistamaan avoimuussuosituksiaan.

Tekesin rooli tutkimushankkeiden rahoittajana on erilainen Suomen Akatemiaan verrattuna, eikä Tekesin avoimuussuosituksista näin ollen voi tulla täysin samanlaisia kuin Akatemialla.

Mitä Suomen Akatemia nykyisin avoimuudesta suosittaa? Tutkimusrahoittajan omin sanoin se ”…edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä kehottaa hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä.”

Lisäksi ”...tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.”

Konkreettisimpia Akatemian suositukset ovat tutkimuksen julkaisujen ja tutkimusdatan avaamisen suhteen. Akatemia suosittaa erittäin ponnekkaasti rahoittamiensa hankkeiden julkaisujen rinnakkaistallentamista soveltuvaan julkaisuarkistoon tai -tietokantaan. Tätä kautta ne tulevat maksutta tiedeyhteisön avoimeen käyttöön. Hankkeet voivat myös hakea Akatemialta rahoitusta Open Access -julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin.

Tutkimusdatan avaamista tukevissa toimissa Akatemialla on käytössä sekä pakottavia että vapaaehtoisuuteen pohjautuvia keinoja. Akatemia edellyttää nykyisin pakollisena aineistonhallintasuunnitelmaa osana rahoitushakemuksen tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi Akatemia kehottaa avaamaan hankkeen tutkimusaineiston oman tieteenalan kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.

Tutkimusaineistojen avaamissuositus on vahva mutta ei pakottava. Akatemia voi myöntää rahoitusta myös tutkimusaineistojen avaamiseen.

Toimivan avoimuuskulttuurin muodostumiseen tarvitaan tietenkin muutakin kuin tutkimusrahoittajien tukitoimia. Onneksi tilanne ei ole tässä suhteessa mitenkään toivoton.

Päinvastoin: niin ikään tutkimusorganisaatiot ja tutkimuksen julkaisijat ovat yhä useammin ottaneet julkaisujen ja tutkimusdatan avoimen saatavuuden asialistoilleen. Liikkeellä ovat jo monilla aloilla arvostetuimmat lehdet ja myös kansainväliset tieteelliset yhdistykset.

Ratkaisevinta onkin tutkijayhteisön suhtautuminen ja toiminta. Useimmat asiantuntijat meillä ja muualla tuntuvat olevan varsin yksimielisiä siitä, että keskeisintä tutkimusjulkaisujen ja tutkimusdatan avointa saatavuutta korostavan toimintakulttuurin muodostumisessa on asian linkittyminen tutkijoiden meritoitumiseen.

Suomessa tutkija voi jo tällä hetkellä osoittaa halutessaan omien julkaisujensa ja tutkimusdatansa avaamisen omassa ansioluettelossaan, mutta asian arvostaminen tiedeyhteisössä ja tutkimusjärjestelmässä on toinen juttu.  Sitten alkaa kyllä tapahtua, kun asia vaikuttaa aidosti tutkimusrahoituksen ja halutuimpien tehtävien saantiin.

 

Lisätietoja:

Akatemian blogeissa tiedeyhteisöä edustavat vierailevat bloggaajat kirjoittavat tiede- ja tutkimusmaailman ajankohtaisista kuulumisista, tutkijantyön arjesta ja tutkimusaiheistaan. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 1.9.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »