Jukka Reivinen: Rajojen yli hyppimistä

9.11.2015

Missä vaiheessa yhteiskuntapolitiikasta tuli talouspolitiikkaa ja yhteiskunnasta keskustelu muuttui ekonomistien monopoliksi? Kuukausi sitten järjestetyillä sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteenliittymän Soste ry:n SOSTEtalk 2015 -messuilla keskusteltiin muun muassa talouden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Uusissa nousevissa ilmiöissä kuten osallisuustaloudessa, kiertotaloudessa tai solidaarisuustaloudessa ei olla hylkäämässä nykyistä rahaan perustuvaa talousjärjestelmää, vaan tuodaan keskusteluun uusia näkemyksiä ja toimintatapoja sekä monipuolisempaa ihmiskäsitystä siihen kehykseen, jonka pohjalta taloudellisen toiminnan luonteesta puhutaan yhteiskunnassa. Rikotaan siis reippaasti vakiintuneita rajoja.

Nämä uudet ilmiöt, jotka murtavat julkisen ja vallitsevan talouspuheen ylivertaista ja muiden politiikkalohkojen sille toistaiseksi alisteista asemaa, saattavat ennakoida jopa laajempaa muutosta. Jos talouspolitiikka valtakunnan tasolla on mielletty raamittavaksi, omalakiseksi ja itsenäiseksi politiikaksi, joka sanelee muiden politiikkalohkojen mahdollisuudet, niin monet muut politiikkalohkot ovat myös eläneet osittain omissa kuplissaan. Tosin niiden koordinaatiota ministeriöissä ovat isällisesti numero-ohjanneet valtiovarainministeriö ja talouspolitiikan vallitsevat doktriinit. Kuten Aalto-yliopiston professori Peter Lund totesi Helsingin Sanomissa 20.9.2015, esimerkiksi energiapolitiikasta keskustelu on ennen kaikkea keskustelua energian hinnasta ja määrästä, ei suinkaan siitä, miten se loisi uutta osaamista, teknologiaa, vientiä ja työpaikkoja - siis muille politiikkasektoreille kuuluvia asioita.

Ovatko raja-aidat sitten kaatumassa? Kenties eivät ihan vielä ainakaan nopeasti. Politiikkalohkoilla on ollut lisäksi perinteisesti omia vahvoja ja lukuisia rajavartijoita pienemmästä isompaan toimijaan, jotka pyrkivät ylläpitämään oman viiteryhmän tapaa puhua asioista ja huolehtimaan, ettei muilta politiikkalohkoilta pääse sisään vieraita ajatuksia. Tällä tavoin kielletään monimutkaisten ilmiöiden keskinäisriippuvuudet ja vaikeutetaan niiden ratkaisemista. Tämä ei ole kansalaisten tai yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Tarkoituksenmukaisena tapana toimia tulevaisuuden toimintaympäristöissä on ymmärtää, miten oma toiminta asemoituu muiden toimintaan, kun samanaikaisesti lisäksi madalletaan hallinnonalojen ja organisaatioiden rajoja. Erikoisosaamisen ja erikoistumisen vaade tekee tämän yhä merkityksellisemmäksi. Aiemmin on tyydytty siihen, että oman roolin ymmärtäminen riittää ja vältetään päällekkäistä työtä muiden kanssa, minkä seurauksena oman tontin rajapyykit on lyöty vähän liiankin syvään. Tämä on edesauttanut siiloutumista.

Kun tieteessä on jo aiemmin todettu, että moni- ja poikkitieteellisyys sekä tieteidenvälisyys avaavat uusia väyliä monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen, niin vanhat politiikan raja-aidatkaan eivät vastaa enää nykytodellisuuden tai tulevaisuuden ratkaisuihin. Lisäksi yksilötasolla liian pitkä ura minkä tahansa politiikkasektorin parissa voi aiheuttaa putkinäköä, jolloin eri taustan omaavat ihmiset puhuvat toistensa ohi ymmärtämättä toisiaan.

Matalammat rajat eivät tarkoita isännättömyyttä, vaan uutta verkostoitunutta toiminnan kulttuuria. Liikkuvuus organisaatioiden ja sektorien yli tulisi olla luonnollista. Suosikaamme siis enemmän aitojen yli hyppimistä, lyhytaikaisia ”tilapäissuhteita” ja perinteisestä poikkeavia työryhmäkokoonpanoja. Hiljainen tieto, joka kulkee ihmisten mukana totutusta poikkeaviin suuntiin, saattaa synnyttää aivan uusia näkökantoja ja olla valistuneen päätöksenteon ja kokonaisuuden kannalta vaikuttavampaa, kuin edustuksellisuuden periaattein ja muodollisten hierarkkisten asemien perusteella kootun, saman pöydän ääressä istuvan virallisen konklaavin linjauspaperi. 

Blogeja 2015

Viimeksi muokattu 12.11.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »