SV EN

Varhain tupakoinnin  aloittaneilla on moninkertainen riski aloittaa kannabiksen käyttö

 16.03.11

Nuorilla, jotka ovat aloittaneet tupakoinnin varhain oli moninkertainen riski aloittaa myöhemmin myös kannabiksen käyttö. Impulsiivisuuden kaltaiset käyttäytymismallit ovat riskitekijä tupakoinnin aloittamiselle. Tupakointi puolestaan on kannabiksen käytön vahva riskitekijä.  Tämä käy ilmi Suomen Akatemian Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelman hankkeesta, jossa selvitettiin varhaista tupakointia ja ulkoistavia käyttäytymismalleja huumeiden käytön aloittamista ennustavina tekijöinä.

Noin 15 prosenttia tytöistä ja 12 prosenttia pojista oli käyttänyt kannabista tai muita laittomia huumeita ainakin kerran 17 ikävuoteen mennessä. Huumeiden käytön aloittamista ennustivat naissukupuoli, oma ja isän humalajuominen, tupakoivat tai huumeita kokeilleet ikätoverit sekä pojilla aggressiiviset käytöshäiriöt – ja erityisen vahvasti hyvin aikaisin aloitettu tupakointi. Nuorella, joka oli aloittanut tupakoinnin 12-vuotiaana tai sitä nuorempana, oli 26-kertainen riski aloittaa huumeiden käyttö 17 ikävuoteen mennessä verrattuna nuoriin, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet.

Tutkimuksissa hyödynnettiin  Kaksosten kehitys ja terveys -tutkimuksen (englanniksi Finntwin 12) aineistoa, jota on kerätty suomalais-amerikkalaisena yhteistyönä vuodesta 1994 lähtien (http://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Kaksostutkimus). Hankkeeseen on osallistunut myös hollantilaisia tutkijoita.  Tutkimus tehtiin kyselyillä ja haastatteluilla kaksosilta sekä käytettiin heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan saatua tietoa, kun nuori oli 12-, 14- ja 17-vuotias.

Lailliset päihteet porttina laittomiin

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä yksilölliset, ikätovereihin ja perheeseen liittyvät tekijät ennustavat huumeiden käytön aloittamista 17-vuotiaana, jolloin noin 15 prosenttia tytöistä ja 12 prosenttia pojista oli käyttänyt kannabista tai muita laittomia huumeita ainakin kerran. Varhain aloitettu tupakointi osoittautui erityisen vahvaksi riskitekijäksi. Lähes yhtä vahva yhteys toistui myös hollantilaisessa aineistossa.

”Tulokset tukevat niin sanottua porttiteoriaa, jonka mukaan lailliset päihteet, kuten tupakka ja alkoholi, toimivat porttina laittomien huumeiden käytön aloittamiseen. Tätä teoriaa on viime vuosina arvosteltu laajalti väittäen, että sekä tupakoinnin että huumeiden käytön taustalla voi olla yhteisiä tekijöitä, kuten nuoren ongelmakäyttäytyminen tai perimä. Siksi halusimme seuraavissa osatutkimuksissa selvittää näitä kysymyksiä”, kertoo dosentti Tellervo Korhonen.

Toinen tutkimus vertaili rakenneyhtälömalleja, joista ensimmäisessä oletettiin tupakoinnin vaikuttavan syy-seuraus-suhteen tavoin huumeiden käytön aloittamiseen ja toisessa oletettiin, että molempien taustalla ovat yhteiset perintö- ja/tai ympäristötekijät. Näistä malleista se, jossa varhain aloitettu tupakointi vaikutti huumeiden käytön aloittamiseen, sopi aineistoon jonkin verran paremmin, mutta yhteisten perintötekijöiden osuutta ei pystytty täysin sulkemaan pois. Samanlaiseen johtopäätökseen päätyi pian tämän tutkimuksen jälkeen julkaistu amerikkalaiseen aineistoon perustunut tutkimus.

Ongelmakäyttäytyminen altistaa huumeiden kokeilemiselle

Kolmannessa osatutkimuksessa analysoitiin ulkoistavan ongelmakäyttäytymisen, varhain aloitetun tupakoinnin ja huumeiden käytön aloittamisen keskinäisiä suhteita. Tuloksena oli, että esimerkiksi hyperaktiivisuus, impulsiivisuus ja aggressiivisuus ennustavat varhaista tupakoinnin aloittamista, joka taas puolestaan on riskitekijä huumeiden kokeilemiselle. Useimmissa malleissa ongelmakäyttäytymisen vaikutus huumeisiin välittyi varhaisen tupakoinnin kautta.

”Tätä voi pohtia esimerkiksi siten, että impulsiivinen nuori on ylipäätään altis kokeilemaan erilaisia riski-käyttäytymisen malleja ja jos tupakkaa on tarjolla, sitä kokeillaan hyvinkin varhain, ja tämä puolestaan johtaa myöhemmin muiden psykoaktiivisten aineiden, kuten kannabiksen kokeiluun”, arvioi Korhonen.

Tutkimus on osa professori Jaakko Kaprion johtamaa tutkimusprojektia ”Kannabiksen ja alkoholin käyttöä ennustavat tekijät ja käytön seuraumukset – kaksos- ja väestötutkimus nuorilla aikuisilla”.

Lisätietoja:

  • FT, THM, dosentti, yliopistonlehtori Tellervo Korhonen, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, sp. etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi
  • Tellervo Korhosen haastatteluvideo  16.3.11 Akatemian videokirjastossa

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. (09) 7748 8327
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

 

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »