Tekes ja Suomen Akatemia selvittivät tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ilmiöitä ja indikaattoreita

29.12.2011 

Tekes ja Suomen Akatemia ovat koonneet Tutkimus- ja innovaationeuvoston toimeksiannosta yhteen keskeiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikutusten ilmiöt ja indikaattorit. Työssä tarkasteltiin asioita talouden ja uudistumisen, ympäristön, hyvinvoinnin sekä sivistyksen ja kulttuurin näkökulmista.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikutusten arviointi kiinnostaa laajasti niin alan toimijoita, päättäjiä kuin veronmaksajiakin. Kaikki haluavat saada tietoa ja näyttöä tehtyjen sijoitusten vaikutuksista ja löytää yhteyksiä toimenpiteiden ja yhteiskunnallisten tavoitteiden välille.

Tekes ja Suomen Akatemia ovat Tutkimus- ja innovaationeuvoston toimeksiannosta kehittäneet vaikutusten arvioinnin malleja. Työn tuloksena vaikutusten arvioinnin ja indikaattoreiden kuvauksissa ollaan Suomessa pidemmällä kuin useimmissa muissa maissa.

Nyt valmistuneessa mallissa vaikutuksia tarkastellaan seuraavilla alueilla:

  • Talous ja uudistuminen: tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan taloudelliset vaikutukset
  • Ympäristö: tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikutukset ympäristöhaasteiden kannalta, kuten ilmastomuutokseen tai luonnonvarojen kestävään käyttöön
  • Hyvinvointi: tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikutukset hyvinvointiin, kuten terveyteen, elämänlaatuun, työhyvinvointiin ja elinympäristöön.
  • Tieto, sivistys ja kulttuuri: tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikutukset tiedon, sivistyksen ja taitojen kehittymiseen, kulttuuriin ja luovuuteen.

”Nyt päättyneessä hankkeessa tunnistettiin vaikuttavuuden kannalta keskeisiä ilmiöitä ja niihin liittyviä indikaattoreita. Työssä on saatu valmiiksi yksi kehitysvaihe, mutta kokonaiskuvan hahmottamisessa meillä on vielä paljon työtä edessä. Seuraavaksi on tarkoitus testata mallia konkreettisella havaintoesityksellä”, Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara kertoo.

Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila korostaa vaikutusten laaja-alaisuutta. ”Tämä hanke oli merkittävä askel työssä, jolla tehdään näkyväksi tieteellisen tutkimuksen roolia yhteiskunnassa. Tieteen ja siihen pohjaavan osaamisen merkitys korostuu taloudessa ja kilpailukyvyn osalta, mutta vaikutukset ulottuvat myös ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin sekä ennen kaikkea kulttuuriin ja sivistykseen.”

Hankkeeseen kuului kansainvälinen benchmarking, jonka avulla pyrittiin löytämään hyviä vertailukohteita. Hankkeen ideointi- ja analysointityöpajoihin osallistui laaja asiantuntijajoukko. Keskustelujen yhteenvedoista ja tulosten tiivistämisestä vastasi Gaia Consultingin ja Ramboll Management Consultingin asiantuntijajoukko. 

Keskeisimmiksi valitut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ilmiöt ja indikaattorit on koottu Tekesin katsaukseen 288: Better results, more value. Tulokset auttavat osaltaan ymmärtämään, viestimään ja kehittämään toimintaa. Jatkoa varten julkaisussa ehdotetaan jatkuvan tiedonkeruun ja seurannan järjestämistä.

Tekes Review 288/2011: Better results, more value

Lisätietoja: Pekka Pesonen, Tekes, p. 010 60 55804, pekka.pesonen(at)tekes.fi ja Leena Treuthardt, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8315, leena.treuthardt(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »