SV

Suomen tiedepalkinto professori Simo Knuuttilalle

 24.05.11

Vuoden 2011 Suomen tiedepalkinto on myönnetty professori Simo Knuuttilalle. Professori Knuuttila on toiminut Helsingin yliopiston teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professorina vuodesta 1981 lähtien.

85 000 euron suuruinen palkinto luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Akatemian järjestämässä Tiedefoorumissa tiistaina.

Suomen tiedepalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja kansainvälisesti erityisen merkittävästä tieteellisestä tutkimuksesta. Palkinnon saajasta päättää opetusministeri Suomen Akatemian esityksestä.

Palkintoperustelut: 

Simo Knuuttila (s.1946) opiskeli filosofiaa ja teologiaa Helsingin, Uppsalan ja Kielin yli­opistoissa. Vuodesta 1971 lähtien hän on toiminut opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa, ensiksi filosofian laitoksella ja vuodesta 1981 teologisen etiikan ynnä us­konnonfilosofian professorina teologisessa tiedekunnassa. Lisäksi Knuuttila on käytän­nöllisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa ja aatehistorian dosentti Oulun yli­opistossa. 

Vuosina 1994–2009 Simo Knuuttila on ollut akatemiaprofessorina. Hän on myös johta­nut kahta Suomen Akatemian kansallista huippututkimusyksikköä vuosina 2002–2007 ja 2008–2013, jotka ovat toimineet Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa, näistä jälkim­mäinen toimii edelleen Knuuttilan johdolla.

Simo Knuuttila on julkaissut suuren määrän korkeatasoisia kansainvälisiä tutkimuksia eurooppalaisen filosofian ja teologian kehitysvaiheista. Hänet tunnustetaan laajasti näiden alojen näkyvimpiin tutkijoihin maailmassa. Hän on ollut myös Aristoteleen teosten suomennostyön toimikunnan puheenjohtaja ja julkaissut suuren määrän muita suomenkielisiä tutkimuksia omalta alaltaan. Knuuttilalla on myös vahvat tiede­poliittiset ansiot, erityisesti alansa kansainvälisten järjestöjen ja keskeisten tieteellisten julkaisujen piiristä. Hän on toiminut jo pitkään The New Synthese Historical Libraryn (Kluwer/Springer) päätoimittajana, ja hän on lukuisten kansainvälisten ja kotimaisten julkaisujen julkaisuneuvostojen jäsen. Knuuttila on kuulunut kahden Euroopan tie­desäätiön (ESF) ja kahden Humanistisen tutkimuksen pohjoismaisen yhteistyötoimi­kunnan (NOS-H) valitseman kansainvälisen tutkimushankkeen johtoryhmään.

Knuuttilalla on ollut ja on edelleen myös lukuisia muita luottamustehtäviä kansainväli­sissä tieteellisissä järjestöissä, mm. Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévalen (S.I.E.P.M.) hallituksessa, Institut International de Philosophien (I.I.P.) varapresidenttinä ja Academia Europaean filosofian, teologian ja uskontotieteen osaston puheenjohtajana. Häntä käytetään jatkuvasti kansainvälisten tutkimuksen arviointiryhmien jäsenenä. Knuuttila on myös toiminut Suomalaisen Tie­deakatemian varaesimiehenä ja esimiehenä sekä Suomalaisen teologisen kirjallisuus­seuran esimiehenä.

Knuuttilalle myönnettiin vuonna 1998 Suomen Kulttuurirahaston palkinto, vuonna 2002 Professoriliiton vuoden professori –palkinto ja vuonna 2008 Ruotsin Kungliga Vitterhetsakademienin pohjoismainen Gad Rausing –palkinto. Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki ja hän on Etelä-Pohjalaisen osakunnan kunniajä­sen.

Knuuttilan tieteellisen uran näytöt ovat poikkeukselliset, ja hän jatkaa tutkijanuraansa aktiivisesti ja tuloksekkaasti. Hän on ansioitunut ja arvostettu tutkimuksen ohjaaja ja akateeminen opettaja.

Simo Knuuttila on alallaan tällä hetkellä kansainvälisesti arvostetuin suomalainen tie­demies.

Simo Knuuttila on ohjannut suuren joukon korkeatasoisia väitöskirjoja paitsi Suomessa myös ulkomailla. Useat väitelleistä ovat saaneet akateemisia palkintoja ja tunnustuksia sekä päätyneet tutkijan tehtäviin tiedeyhteisössä.

Lehdistökuvia palkitusta on saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilta oheisen linkin kautta, kuvat löytyvät hakusanalla Knuuttila.

http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Kuvagalleria/

Tiedefoorumia voi seurata nettilähetyksenä osoitteesta: http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Ajankohtaiset-uutiset/Tiedefoorumi-suorana-verkkolahetyksena-Biomedicumista-tiistaina-245-klo-13-alkaen/?id=17820

Lisätietoja:

-johtaja Annu Jylhä-Pyykönen (OKM), puh. (09) 160 77200
-opetusneuvos Tiina Salminen (OKM), puh. (09) 160 77363
-strategiajohtaja Leena Treuthardt (Suomen Akatemia), puh. (09) 774 88 315
 sekä Tiedefoorumin verkkosivuilta http://www.aka.fi/tiedefoorumi

 

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »