SV EN

Suomen Akatemia avaa SHOK-aihealueille rahoitushaun huhtikuussa

 03.02.11

Suomen Akatemia avaa strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) aihealueille tutkijoille tarkoitetun haun. Rahoitusta on käytettävissä tässä haussa viisi miljoonaa euroa vuosille 2012–2014. Rahoituksella tuetaan SHOKien sekä yliopistojen tai tutkimuslaitosten strategisesti keskeisille aloille sijoittuvia tutkijoita. Rahoitetuiksi tulevissa hankkeissa tutkijat toteuttavat ja aktiivisesti edistävät kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja näin vahvistavat keskittymien tutkimusympäristöjä.

Haku on luonteeltaan suunnattu akatemiahanke muutamin poikkeuksin. Teemoja on kaksi. Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimivalta hakijalta edellytetään, että hän on professorin tai dosentin tasoinen tutkija.

Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on huolehtia siitä, että innovaatioiden kehittämistyöhön sisällytetään riittävästi korkeatasoista perustutkimusta. Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaavan ylijohtajan Riitta Mustosen mukaan SHOK-alueilla tehtävän tutkimuksen tulee olla pitkäjänteistä ja kansainväliset mitat täyttävää.  ”Rahoitettavissa hankkeissa laatu on ehdoton edellytys. Vertailukohtana on maailman kärki”, ylijohtaja Mustonen toteaa.

”Akatemian tavoitteena on lisätä SHOK-toiminnassa mukana olevien korkeatasoisten tutkijoiden määrää ja siten osaltaan turvata SHOK-toiminnassa tarvittava tieteellinen asiantuntijuus. Rahoitettavien tutkijoiden tulee hyödyntää SHOK-alueilla tieteen koko kirjoa ja vahvistaa saumatonta ja monitieteistä yhteistyötä innovaatio- ja tutkimustoiminnan eri vaiheiden välillä”, hän painottaa.

”SHOKit tarjoavat huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille uuden tavan tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. Keskittymissä toteutetaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhdessä määrittelemää tutkimusstrategiaa.”

 

Haun erityisehdot

Haussa edellytetään, että hakija on ollut jo tutkimussuunnitelman valmisteluvaiheessa yhteydessä asianomaiseen SHOKiin tai SHOKeihin tutkimushankkeen merkityksen varmistamiseksi tutkimukselliselta kannalta sekä sopinut SHOKin tai SHOKien lisäksi hankkeeseen liittyvän yliopiston tai tutkimuslaitoksen sekä mahdollisten muiden rahoittajien kanssa tutkimussuunnitelmasta, voimavaroista, tehtävistä ja velvollisuuksista.

Hakemukseen tulee liittää hakijan ja SHOKin tai SHOKien allekirjoittama vapaamuotoinen selvitys, jossa kuvataan tutkimuksen merkitys ja tutkimuksen tuoma lisäarvo SHOKin tai SHOKien kannalta. Liitteen pituus on korkeintaan yksi A4 sivu. Muiden liitteiden osalta noudatetaan suunnatun akatemiahankkeen ohjeita, jotka kerrotaan huhtikuun haun hakuilmoituksessa.

Akatemia lähettää ainoastaan SHOKin tai SHOKien kannalta selkeästi relevantit hakemukset arvioitaviksi.

 Haun teemat

Haun kaksi teemaa nähdään laajasti. Teemoja ei ole rajattu yksittäisten SHOKien aihealueille.

Tietovarantojen menetelmät ja sovellukset -teema kattaa

-          suurten tietomassojen ja -varantojen hallinnan

-          rikkaat tietovarannot

-          tiedon mallinnuksen ja analyysin

-          tietovarantoihin perustuvat palvelut.

Yksilön infektioalttius ja biomarkkerit (geneettiset ja psyykkiset altistustekijät sekä yksilön käyttäytyminen ja ympäristön vaikutus) -teema kattaa

-          ihmisen elämänkaaren taitekohtien infektioalttiuden ymmärtämisen eri tietovarantojen avulla

-          käyttäjäkokemuksen ja käyttäjälähtöisyyden kotona tehtävässä infektiodiagnostiikassa ja monitoroinnissa

-          yksilön ja palveluntuottajan yhteistyömallit yksilölähtöisessä infektiodiagnostiikassa

-          kliinisen infektiotutkimuksen

-          infektiobiomarkkerit.

 

Hakuaika

SHOK-haun hakuaika päättyy 29.4.2011 klo 16.15. Hakuaika on ehdoton.

 

Lisätiedot

Lisätietoja antavat Suomen Akatemian ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 040-848 7964, ja projektisihteeri Hanna-Kaisa Haaksi, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 040-777 1495,  sekä http://www.aka.fi/shok.

 

 

Suomen Akatemian viestintä
viestintäjohtaja Maj-Lis Tanner
p. (09) 7748 8347, 040 729 6736
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »