SV EN

Suomen Akatemia arvioi Suomen tieteen tilaa ja tasoa

10.6.11

Suomen Akatemia on käynnistänyt arvioinnin Suomen tieteen tilasta ja tasosta. Arvioinnissa etsitään tieteenaloittain suomalaisen tutkimuksen vahvuuksia ja parantamisalueita sekä laaditaan kehittämissuosituksia tieteenalakohtaisille strategioille. Arviointi valmistuu joulukuussa 2012. Tieteen tila ja taso -arviointeja on toteutettu kolmen vuoden välein vuodesta 1997 lähtien.

Arviointihanke sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa Suomen Akatemian ja Tekesin arvioijat tarkastelevat Suomen tutkimusjärjestelmän vaikuttavuutta. Toisessa osassa Akatemia arvioi tieteenaloittain tutkimuksen vahvuuksia ja parantamisalueita sekä laatii kehittämissuosituksia tieteenalakohtaisten strategioiden pohjaksi.

Kolmas osa sisältää temaattisen tarkastelun Suomen tieteen tilasta ja tasosta valituilla ihmiskunnan ja yhteiskunnan suurten haasteiden tutkimusaloilla. Tarkastelunäkökulma on ennakoiva. Tavoitteena on tunnistaa suomalaisen tutkimuksen vahvuuksia ja mahdollisuuksia vastattaessa mittakaavaltaan suuriin haasteisiin.

Suomen Akatemia on nimennyt kuusi suurta yhteiskunnan ja ihmiskunnan haastetta niiksi, joihin Akatemia kohdistaa lähivuosina tutkimuspoliittista huomiota ja toimenpiteitä. Haasteet ovat pohjoinen ilmasto ja ympäristö, kestävä energia, kulttuurien vuoropuhelu, terve arki kaikille, oppiminen ja osaaminen mediayhteiskunnassa sekä väestön ja yksilön ikääntyminen

Suomen tieteen tila ja taso -arviointia kehitetään edellisvuosiin verrattuna siten, että perustettavaan portaaliin tuotetaan ja päivitetään tieteenalakohtaista seurantatietoa, joka on järjestelmällisesti ja kattavasti hyödynnettävissä kansallisessa tiedepoliittisessa päätöksenteossa sekä Suomen Akatemian, yliopistojen ja tutkimuslaitosten strategisessa suunnittelussa ja sen toimeenpanossa. Verkkopohjaisen tietoaineiston lisäksi arviointityön tuloksena julkaistaan yhteenvetoraportti, jossa luodaan monipuolinen kokonaiskuva tutkimuksen tilasta Suomessa.

Arvioinnin toteutuksessa hyödynnetään tilastollisia ja bibliometrisiä aineistoja, joita täydennetään laadullisilla aineistoilla. Myös yliopistoissa toteutettuja ja käynnissä olevia tutkimuksen arviointeja sekä Suomen Akatemiassa toteutettuja tieteenala-arviointeja voidaan käyttää täydentävinä aineistoina. Keskeisessä asemassa arvioinnin toteuttamisessa ovat tieteenalakohtaiset työpajat, joihin Akatemia pyytää kunkin tieteenalan keskeisimpiä asiantuntijoita ja toimijoita.

Arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila ja varapuheenjohtajana Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Arto Mustajoki. Ohjausryhmän jäseninä ovat Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Mustonen, Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat professorit Aila Lauha, Erkki Oja, Paavo Pelkonen ja Tuula Tamminen sekä tutkimuslaitosten edustajana pääjohtaja Petteri Taalas, yliopistojen edustajana rehtori Lauri Lajunen ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Erja Heikkinen. Arvioinnin pääsihteerinä toimii strategiajohtaja Leena Treuthardt.

Lisätietoja antaa Suomen Akatemian strategiajohtaja Leena Treuthardt, p. (09) 7748 8315.

Suomen Akatemian viestintä
viestintäjohtaja Maj-Lis Tanner
p. (09) 7748 8347
etunimi.sukunimi@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »