Suomalais-japanilaisissa tutkimuksissa kehitetään verkkokalvoproteeseja ja luodaan painettavan elektroniikan ratkaisuja

10.05.11

Lääketieteellisten biomateriaalien  ja painettavien toiminnallisten materiaalien tutkimusta vahvistetaan uudella suomalais-japanilaisella tutkimusyhteistyöllä. Suomen Akatemia, Tekes ja japanilainen tutkimusrahoittaja Japan Science and Technology Agency (JST) rahoittavat neljää suomalais-japanilaista tutkimushanketta kolmen vuoden ajan.  Hankkeissa kehitetään menetelmiä sokeutumisen estämiseksi ja sydänlihaksen korjaamiseksi, tuotetaan uusia kudosmalleja lääkevasteiden tutkimukseen sekä luodaan painettavan elektroniikan ratkaisuja.

Rahoitusta haki 14 tutkimusryhmää. Suomen Akatemia rahoittaa tutkimushankkeita 720 000 eurolla ja Tekes  500 000 eurolla. JST:n rahoitusosuus on 60 miljoonaa jeniä (noin 500 000 euroa).

Suomen Akatemia rahoittaa professori Minna Kellomäen (Tampereen teknillinen yliopisto) tutkimushanketta, jossa kehitetään biomateriaaleja ja menetelmiä sokeutumisen estämiseksi. Tutkimus tehdään yhteistyössä Tohokun yliopiston tutkijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään kahta erilaista verkkokalvoproteesia: informaatio- ja tietotekniikka (ICT)-pohjaista sekä kantasolupohjaista proteesia kroonisiin silmän verkkokalvosairauksiin kuten ikärappeumaan, diabeettiseen retinopatiaan ja glaukoomaan. Tavoitteena on kehittää uusia biomateriaaleja molempiin lähestymistapoihin.

Toisessa Akatemialta rahoitusta saavassa hankkeessa kehitetään uudenlaisia solukasvatusalustoja ja kudosmalleja, joilla voidaan tutkia yksittäisten solujen lääkevasteita.  Professori Sami Franssilan (Aalto-yliopisto) tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Tokion lääke- ja hammaslääketieteellisen yliopiston tutkijoiden kanssa.  Käyttämällä hyväksi mikroteknologian valmistusmenetelmiä, solut voidaan kasvattaa täsmälleen halutuilla paikoilla, ohjata haluttuun suuntaan ja saada kytkeytymään haluttuihin naapurisoluihin. Hankkeessa tutkitaan farmakologisia mekanismeja solutasolla ja pyritään kehittämään nopean seulonnan menetelmiä keskushermostolääkkeille. Tarkoituksena on saada aikaiseksi uudenlainen menetelmä yksittäisten solujen sähköiseen mittaamiseen samaan aikaan kun ne ovat alttiina farmakologisille kokeille.

 

Sovelluksia sydämen vajaatoiminnan hoitoon

Tekesin rahoittamassa Esko Kankurin (Helsingin yliopisto) johtamassa tutkimuksessa kehitetään materiaaliratkaisua, joka tehostaa ihmisen terapeuttisten kantasolujen ja kudossolujen sopeutumista soluviljelyolosuhteisiin. Viljelytekniikoiden kehittäminen parantaa solujen toimintakykyä solulauttateknologian sovelluksissa etenkin sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden hoidossa. Projektissa yhdistetään suomalaisten patentoima nemoositutkimus ja japanilaisten kehittämä sekä CellSeed Inc. -yrityksen kaupallistama solulauttateknologia. Nemoosi on biologinen prosessi, joka liittyy paranemiseen ja kudosten uudistumiseen. Tutkimusyhteistyön tuloksena odotetaan syntyvän soluviljelymateriaali aluksi laboratoriokäyttöön ja myöhemmin uusia tuotteita regeneratiivisen lääketieteen terapeuttisiin sovelluksiin kuten sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Japanilainen yhteistyökumppani on professori Yoshiki Sawan ryhmä Osakan yliopistosta.

Toisessa Tekesin rahoittamassa hankkeessa Ari Alastalo (VTT) ja professori Kazuhiro Murata (AIST, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba) kehittävät yhteistyössä painettavan elektroniikan materiaaleja ja näiden materiaalien hyödyntämiseen tarvittavia valmistusprosesseja. Erityisesti keskitytään uusien metallisten painettavien johdinmateriaalien ja ferrosähköisten materiaalien kehittämiseen. Johdinmateriaaleja tarvitaan painetun elektroniikan tuotteiden piiritoteutuksissa kuten esimerkiksi painetuissa antenneissa ja ferrosähköisiä materiaaleja muistielementeissä ja erilaisissa antureissa. 

Lisätiedot:
-  tiedeasiantuntija Aki Salo (Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö), p. 040 5913596, aki.salo(at)aka.fi
-  teknologia-asiantuntija Markku Lämsä (Toiminnalliset materiaalit -ohjelman päällikkö, Tekes) p. 010 605 5793, markku.lamsa(at)tekes.fi

www.tekes.fi/materiaalit

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »