Merialueiden käyttö muuttuu ilmaston lämmetessä

20.01.11

Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren ekosysteemiin ja käyttöön. Meren pintalämpötila nousee, suolaisuus laskee ja jääpeite vähenee tulevina vuosikymmeninä, jos ilmastonmuutos etenee nykyarvioiden mukaan. Uudessa MARISPLAN-tutkimushankkeessa selvitetään sitä, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Itämereen ja miten meren käyttö muuttuu uusissa olosuhteissa. Tutkimus kuuluu Suomen Akatemian vuoden alussa alkaneeseen Ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta (FICCA) –tutkimusohjelmaan.

Ilmastonmuutos näkyy Itämeressä paitsi lämpötilan ja suolaisuuden myös meriveden korkeuden, ilmanpaineen ja tuuliolosuhteiden muutoksena. Sateisuuden lisääntymisen myötä valuma-alueelta mereen kulkeutuvien ravinteiden ja orgaanisen aineen määrät muuttuvat. Vieraslajien ennakoidaan lisääntyvän ja luontaisten lajien levinneisyyden muuttuvan. ”Samalla maa- ja metsätalouden, kalastuksen, kalanviljelyn, meriliikenteen, rakentamisen, energiatuotannon ja virkistyskäytön edellytyksen muuttuvat”, tutkimuskonsortiota johtava professori Markku Viitasalo SYKEn merikeskuksesta luettelee.

Tutkimuksessa käytetään ilmasto-, meri-, valuma-alue- ja ekosysteemimalleja. Se yhdistää ilmastonmuutoksen, valuma-alueiden, meren fysiikan, kemian ja biologian sekä talouden, yhteiskunnan ja ympäristöpolitiikan tutkijoita. Tutkijat selvittävät ympäristöolosuhteiden ja Itämeren lajiston sekä ihmisten toiminnan alueellisia ja ajallisia muutoksia.

Hankkeessa tarkastellaan sitä, miten yhteiskunta voi sopeutua ilmastonmuutokseen merialuesuunnittelua kehittämällä sekä perehdytään merialueiden ja valuma-alueiden suunnittelukäytäntöihin ja politiikkavaihtoehtoihin eri puolilla Suomea ja Itämerta. Merialuesuunnitteluun liittyviä tutkimuksia tehdään Helsingin kaupungin merialueella, Saaristomerellä ja Merenkurkun-Perämeren alueella. 

Tutkimus tehdään Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Suomen Akatemian Ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta (FICCA) –tutkimusohjelma on alkanut tämän vuoden alussa ja se on nelivuotinen. Kaikkiaan ohjelmaan kuuluu tässä vaiheessa 11 tutkimuskonsortiota. Lisäksi ohjelmaan on tulossa kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelman kokonaisrahoitus tulee olemaan noin 16 miljoonaa euroa. FICCA-tutkimusohjelmassa on laajasti edustettuna eri tutkimus- ja tieteenaloja ja ohjelman tutkimuskohteiksi tavoitellut ympäristön ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutukset ovat hyvin esillä. Tutkimuskonsortioissa yhdistyvät esimerkiksi kasvatustiede ja ympäristötutkimus sekä toisaalta geotieteet ja kulttuurien tutkimus.

Lisätietoja:
MARISPLAN-hankkeesta:
Professori Markku Viitasalo, SYKEn merikeskus, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi,
p. 040 503 4848

FICCA-tutkimusohjelmasta:
Ohjelmapäällikkö Paavo-Petri Ahonen, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi(at)aka.fi,
p. 040 189 6233

www.aka.fi/FICCA

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

 


 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »