Kansalaiset ehdottivat tutkimusaiheita:
Suomessa pitäisi tutkia syrjäytymistä sekä vanhuutta ja vanhenemista

09.05.11

Suomalaisten mielestä tärkeimmät tulevaisuuden tutkimusaiheet liittyvät syrjäytymiseen sekä vanhuuteen ja vanhenemiseen. Tutkimuksissa pitäisi korostaa poikkitieteellisyyttä. Tätä mieltä on 2343 suomalaista, jotka vastasivat Suomen Akatemian verkkokyselyyn siitä, mitä Suomessa heidän mielestään tulisi tutkia.

Kansalaiskyselyyn osallistuneet ideoivat huomisen tutkimusaiheita hyvin laajasti. Huomattava osa ehdotuksista liittyi hyvinvointiin, ympäristöön ja luontoon sekä energialähteisiin. Kymmenen ehdotetuimman aiheen listalla ovat myös sairaudet ja niiden hoito, lapset ja nuoret, oppiminen ja opetus, teknologia ja tekniikkaa, ekologisuus, politiikka ja työelämä.

Vastaajat saivat valita kaikkien vastaajien ehdottamista tutkimusaiheista tärkeimmät. Kymmenen tärkeimmän tulevaisuuden tutkimusaiheen joukossa ovat syrjäytymisen sekä vanhuuden ja vanhenemisen lisäksi hyvinvointi, oppiminen ja opetus, eriarvoisuus, energialähteet, tulevaisuus, ympäristö ja luonto sekä sairaudet ja niiden hoito. Hyvinvointi, ympäristö ja luonto, energialähteet, sairaudet ja niiden hoito sekä oppiminen ja opetus ovat tutkimusaiheita, jotka sekä puhuttavat että joita pidetään erittäin tärkeinä.

”Nuoret ja lapset eivät voi hyvin, mikäli katsoo nuorten syrjäytymis- ja pahoinvointiuutisointia. Mikä lapsia ja nuoria vaivaa, mitä he haluavat elämältä?”, kyselyyn vastannut perustelee tutkimusehdotustaan. Toinen haluaa väliinputoajien ja syrjäytyneiden jäljittämistä tutkimuksella: ”On ihmisiä, jotka putoavat järjestelmän ulkopuolelle. Heitä voitaisiin etsiä käsiin ja kysyä heidän tarinaansa, selvittää missä meni pieleen ja miten asioihin voisi puuttua, vai onko tässä vaiheessa jo liian myöhäistä puuttua?”

Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila pitää ehdotuksia hyvinä. ”Ne osoittavat kansalaisten kiinnostusta tieteeseen. Uskotaan, että tieteen avulla voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen ja saada muutosta aikaan.”

Kansalaisten tärkeimpinä pitämiä tutkimusaiheita löytyy Euroopan unionin listaamien ihmiskunnan suurten haasteiden ja Suomen Akatemian tutkimusohjelmien joukosta. ”Esimerkiksi Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelmassa tutkitaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintamalleja, ongelmia ja kasvuympäristöjä. Suomen Akatemia rahoitti ohjelman tutkimushankkeita 8,5 miljoonalla eurolla vuonna 2009 ja vuosina 2011–2013 toteutettavia hankkeita rahoitetaan yli miljoonalla eurolla”, Mattila sanoo.

”Suomen Akatemiassa valmistelussa on mielenkiintoinen Ihmisen mieli -tutkimusohjelma, jossa syntyvää tutkimustietoa hyödynnetään monien ajankohtaisten kysymysten käsittelyssä. Tällaisia ovat muun muassa ikääntyminen, oppiminen, aivojen ja mielen kypsyminen, mielen terveys ja sairaus sekä globalisaation, pakolaisuuden ja konfliktien synnyttämät kulttuurien kohtaamiset ja yhteentörmäykset. Myös valmistelussa oleva vesitutkimusohjelma, Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta, vastaa kansalaisten esittämää.”

Vähiten kansalaisia kiinnosti monikulttuurisuuden, historian ja asumisen tutkimus sekä eläimiä, genetiikkaa, tähtitiedettä ja päihteitä koskeva tutkimus. Kulttuurin, kielen, median ja uskonnon tutkimukset jakoivat mielipiteitä voimakkaasti. Kansalaiskyselyn toteutti Fountain Park.

 

Suomen Akatemian viestintä
viestintäjohtaja Maj-Lis Tanner
p. (09) 7748 8347, 040 729 6736
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »