Itämeren tutkimusohjelman Suomen valmistelut päätökseen

19.01.11

Yli 90 johtavaa merentutkimuksen toimijaa vahvisti tänään Suomen lähivuosien painopisteet Itämeren tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Nämä otetaan huomioon koko Itämeren alueen kattavan monitieteellisen BONUS-tutkimusohjelman luomisessa.

100 miljoonan euron BONUS-tutkimusohjelma tuottaa Itämerelle räätälöityjä käytännönläheisiä ratkaisuja suojeluun ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi. Ohjelman perustamisesta päätti Euroopan parlamentti ja neuvosto kesällä 2010. Tarkoitus on ottaa huomioon Itämeren ympäristölliset ja ilmastolliset erityispiirteet sekä alueen taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset tekijät.

”On tärkeää, että Itämerta tarkastellaan kokonaisuutena ja kaikkien Itämeren maiden päätöksentekijät ovat yhdessä luomassa vahvaa, tietotarpeisiin pohjaavaa tutkimusohjelmaa”, totesi Kaisa Kononen, BONUS-ohjelman toimitusjohtaja. ”Näin varmistamme, että tuotettu tieto hyödyttää alueellista ja kansallista päätöksentekoa.”

Suomessa tehtyjen kartoitusten perusteella tutkimuksen painopisteitä ovat:

1) merenkulun turvallisuus, 2) poliittinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, 3) kestävä merialueidensuunnittelu, jossa huomioidaan sekä ekosysteemin rakenne ja toiminta että ympäristöystävällinen merenkulku sekä 4) Itämeren ja sen rannikkoalueiden ekosysteemien tarjoamien hyödykkeiden ja palvelujen tutkimus.  Ajatuksena on, että kaikissa kolmessa vuosina 2012-2016 toteutettavassa BONUS-haussa on mukana 2-3 teemaa, joille  ohjelman monitieteiset, useamman maan yhteiset tutkimuskonsortiot rakentavat tutkimusprojektinsa.

”Tärkeänä keskusteluissa on noussut esille tutkimustiedon käytettävyys päätöksenteossa sekä soveltavan ja perustutkimuksen tarpeet,” sanoi Elina Nikkola, Suomen BONUS-lähettiläs Suomen Akatemiasta. ”Myös tutkimuksen aikataulutusta suhteessa poliittiseen päätöksentekoprosessiin on syytä selkeyttää. Sopimusneuvottelut ja direktiivien toimeenpano etenee tietyn aikataulun mukaan. Niitä tukeva tutkimuskin tulee aikatauluttaa tähän sopivaksi.”

Nyt päättyvän kansallisen valmisteluvaiheen jälkeen tutkimusohjelman valmistelua jatketaan maaliskuussa 2011 kokoontuvassa kaikkien Itämeren maiden yhteisessä työpajassa. Sen jälkeen ohjelman tarkempi sisältö hyväksytään kesällä 2011. Ensimmäinen BONUS-haku käynnistyy ensi talvena, mutta jo tämän vuoden lopulla
saadaan tuloksia BONUS+ pilottihankkeista.

 Merien tutkimuksen kansallisen strategian valmistelussa laaja sidosryhmä

Tänään esillä oli myös parhaillaan valmisteilla oleva kansallinen merentutkimuksen strategia. Strategian halutaan palvelevan mahdollisimman hyvin tiedon hyödyntäjiä. Niinpä kansallinen merentutkimuksen koordinaatioryhmä onkin toteuttanut laajan sidosryhmäkyselyn, jossa selvitettiin ministeriöiden ja elinkeinoelämän mereen liittyviä tietotarpeita. Näitä on paljon. Kyselyn perusteella merentutkimukselta kaivataan laajalti tietoa, joka liittyy esimerkiksi merialuesuunnitteluun, meriturvallisuuteen, tietojärjestelmiin nojaaviin palvelutuotteisiin ja ilmastonmuutoksen vaikutukseen.

Samalla kysyttiin, millä keinoin tutkimusta voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää niin politiikkavalmistelussa kuin yritystoiminnassakin. Kansallinen merentutkimuksen ja merenkulkua palvelevan tutkimuksen strategiatyö valmistuu maaliskuun lopussa.

”Merentutkimuksen strategiatyön ja BONUS-tutkimusohjelman strategisen agendan kehittämisen samanaikaisuus on mahdollistanut erittäin tuloksekkaan vuorovaikutuksen. Nyt sidosryhmien kanssa käyty vuoropuhelu ja näkemykset tutkimustiedon tarpeista saadaan hyvin kiinnitettyä molempiin prosesseihin”, sanoi kansallisen merentutkimuksen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen johtaja Mari Walls.


Lisätietoja:

Maija Sirola, viestintäpäällikkö, BONUS, maija.sirola(at)bonuseeig.fi, puh. 040 352 0076

Aira Saloniemi, verkkopäätoimittaja, SYKEn meriviestintä, aira.saloniemi(at)ymparisto.fi, puh. 0400 148875

Elina Nikkola, BONUS-lähettiläs, Suomen Akatemia, elina.nikkola(at)aka.fi, puh. 040 145 1899

Mari Walls, SYKEn merikeskus, mari.walls(at)ymparisto.fi, puh.  040 556 3839

Lisätietoa merentutkimuksen koordinaatiosta Suomessa Itämeriportaalissa:
www.itameriportaali.fi/fi/tutkimus/mertutk-koordinaatio/fi_FI/koordinaatio/

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »