EN

Happikato vaivasi Itämerta jo keskiajalla

15.02.11

Itämeren pintalämpötila oli tuhat vuotta sitten nykyistä lämpimämpi ja meren hapettomuus laaja-alaisempaa kuin tänä päivänä.  Merenpohjan laaja-alainen hapettomuus keskiajalla on luultavasti ollut  kohonneiden Itämeren pintalämpötilojen sekä ilmakehän kiertoliikkeiden muutosten aiheuttamaa. Uudet alustavat tutkimustulokset Itämeren tilasta eri vuosisatoina on saatu tutkimalla meren pohjakerrostumia sekä mallinnuksen avulla. Tutkimus on osa Itämeren maiden ja EU:n yhteistä BONUS-tutkimusohjelmaa, jota Suomessa rahoittaa Suomen Akatemia.

Itämeren lämpötilan vaihtelu on tutkimusten mukaan ollut oletettua suurempaa. Pienen jääkauden aikana (1450-1850) Itämeren pintalämpötila oli jopa kaksi Celsius-astetta nykyistä viileämpi. Nämä pienen jääkauden aikaiset muutokset havaitaan sedimenttiaineistoissa sekä ekosysteemimallinnuksella tuotetuissa simulaatioissa.

Itämeren eri aikakausien oloista saadaan tietoa tutkimalla merenpohjan kerrostumia, jotka kertovat meren lämpötiloista, jääoloista ja meren rehevyydestä eri vuosisatoina. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) johtamassa kansainvälisessä INFLOW-projektissa laaditaan mallinnuksen avulla tulevaisuuden kuvaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämereen ja arvioidaan sitä, kuinka paljon Itämeren tilaan vaikuttavat luontaiset syyt ja kuinka paljon tilan muutokset ovat ihmisen aiheuttamia. 

”Keskiajan happikadot kertovat, että Itämeren hapettomuus oli jo tuhat vuotta sitten iso ympäristöongelma vaikka meren voi sanoa olleen lähes luontaisessa tilassa, koska ihmisen toiminta kuormitti sitä vain vähän. Sitten ilmasto kylmeni ja happikadot vähenivät. 1900-luvulla ilmasto lämpeni jälleen ja happikadot pahenivat”, tutkimusprofessori Aarno Kotilainen Geologian tutkimuskeskuksesta kertoo.

Kotilaisen mukaan tieto menneiltä ajoilta ei anna kovin hyvää ennustetta tulevaisuudelle, sillä ihmisen toiminnan osuus Itämeren kuormituksessa on lisääntynyt jatkuvasti.   Ilmaston lämpeneminen, nopea väestönkasvu, sekä meri- ja rannikkoalueiden lisääntynyt käyttö uhkaavat meriympäristöjä maailmanlaajuisesti.

”On arvioitu, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa Itämeren pintalämpötilojen nousua, lisääntynyttä tuulisuutta ja jäätalvien lyhenemistä. Muutokset Itämeren hydrografiassa ja biogeokemiallisissa prosesseissa voivat vaikuttaa koko Itämeren ekosysteemiin. Monimutkaiset syy- ja seuraussuhteet tekevät vaikutuksen suuruuden ja suunnan luotettavan arvioinnin vaikeaksi”, Kotilainen sanoo.

Tutkimushankkeen luoma meriekosysteemin luontaisen vaihtelun malli auttaa ymmärtämään Itämeren pitkäaikaismuutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä ennakoimaan mahdollisia tulevia muutoksia. Tätä tietämystä tarvitaan merialueiden kestävän käytön suunnittelun tueksi ja varauduttaessa ilmaston muutoksen vaikutuksiin.

INFLOW on yksi 16:sta BONUS+ tutkimushankkeesta (2009-2011). INFLOWn ja sitä rahoittavan BONUS-tutkimusohjelman lähtökohta on päätöksentekijöiden tiedon tarve. Hankkeessa on mukana alan johtavia tutkijoita seitsemästä Itämeren maasta:  Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola ja Venäjä, joten sillä on käytössään paras tietämys merenpohjan kerrostumista Itämerellä sekä paras mallinnusosaaminen.

Monitieteellistä Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma BONUSta rahoittavat EU ja tutkimusrahoituslaitokset kahdeksasta EU jäsenmaasta: Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Latvia, Liettua ja Viro. Venäjä osallistuu BONUS-toimintaan tutkimushankekohtaisten sopimusten muodossa.  Suomessa BONUSta rahoittaa Suomen Akatemia.  

 Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus, p. 020 550 2576, etunimi.sukunimi(at)gtk.fi
Viestintäpäällikkö Maija Sirola, BONUS, p. 040 352 0076, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.fi

www.bonusportal.org/inflow
www.bonusportal.org

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

 

 

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »